Desko d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrodistribucija a.d. Pale Izvođenje radova na raskresivanju ispod trasa dalekovoda Otvoreni Desko d.o.o. Bratunac 25.7.2011. 200.000,00 Službeni glasnik BiH 65/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrodistribucija a.d. Pale Izvođenje radova na raskresivanju ispod trasa dalekovoda Otvoreni Desko d.o.o. Bratunac 28.6.2012. 147.000,00 Službeni glasnik BiH 52/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrodistribucija a.d. Pale Dodatni radovi na raskresivanju ispod trasa dalekovoda Pregovarački Desko d.o.o. Bratunac 31.10.2012. 44.100,00 Službeni glasnik BiH 94/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrodistribucija a.d. Pale Izvođenje radova na raskresivanju ispod trasa dalekovoda Pregovarački Desko d.o.o. Bratunac 22.10.2013. 59.400,00 Službeni glasnik BiH 87/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrodistribucija a.d. Pale Radovi na raskresivanju trasa dalekovoda Otvoreni Desko d.o.o. Bratunac 13.10.2015. 747.000,00 SG 84/15