SAFIR d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Elektro-Hercegovina a.d. Trebinje Lot 3: Nabavka građevinskog materijala za RJ Elektro-Gacko Otvoreni SAFIR d.o.o. Gacko 1.12.2010. 13.980,00 Službeni glasnik BiH 1/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Lot 2: Radovi na OŠIP-u Otvoreni SAFIR d.o.o. Gacko 17.03.2011. 26.712,00 Službeni glasnik BiH 25/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Lot 1: Vodoinstalaterski materijal Otvoreni SAFIR d.o.o. Gacko 31.3.2011. 15.416,88 Službeni glasnik BiH 29/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Lot 2: Održavanje i rukovanje na sistemu otpreme šljake i pepela Otvoreni SAFIR d.o.o. Gacko 17.5.2011. 161.568,00 Službeni glasnik BiH 44/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Lot 3: Održavanje i rukovanje na sistemu otpreme šljake i pepela Otvoreni SAFIR d.o.o. Gacko 5.3.2012. 171.776,00 Službeni glasnik BiH 21/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Elektro-Hercegovina a.d. Trebinje Lot 3: Nabavka građevinskog materijala za potrebe radne jedinice Otvoreni SAFIR d.o.o. Gacko 21.12.2011. 6.276,67 Službeni glasnik BiH 29/12
Ministarstvo pravde BiH Lot 1: Sukcesivna nabavka usluga smještaja/prenoćišta u BiH za potrebe zaposlenih u Ministarstvu pravde BiH - Bihać Otvoreni SAFIR d.o.o. Bihać 18.7.2012. 9.081,20 Službeni glasnik BiH 58/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Rukovanje i održavanje na sistemu otpreme šljake i pepela za period od 01.01.2013.godine do okončanja Otvorenog postupka, najkasnije do 31.03.2013.godine Pregovarački SAFIR d.o.o. Gacko 12.2.2013. 59.136,00 Službeni glasnik BiH 14/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Elektro-Hercegovina a.d. Trebinje Lot 2: Nabavka građevinskog materijala zapotrebe RJ Elektro-Gacko, Gacko Otvoreni SAFIR d.o.o. Gacko 21.3.2013. 6.267,67 Službeni glasnik BiH 28/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Lot 3: Održavanje i rukovanje na sistemu otpreme šljake i pepela Otvoreni SAFIR d.o.o. Gacko 23.4.2013. 157.962,24 Službeni glasnik BiH 32/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Lot 3: Pomoćne usluge u GPO i ostalim objektima Otvoreni SAFIR d.o.o. Gacko 19.4.2013. 35.385,35 Službeni glasnik BiH 34/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Lot 1: Radovi na OŠiP-a Otvoreni SAFIR d.o.o. Gacko 21.8.2013. 42.660,00 Službeni glasnik BiH 75/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Rukovanje i održavanje na sistemu otpreme šljake i pepela u periodu od 01.01.2014.g. do 31.03.2014.g. Pregovarački SAFIR d.o.o. Gacko 17.1.2014. 58.961,60 Službeni glasnik BiH 6/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Pomoćne usluge u GPO-u i ostalim objektima Pregovarački SAFIR d.o.o. Gacko 17.1.2014. 13.045,76 Službeni glasnik BiH 8/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Elektro-Hercegovina a.d. Trebinje Lot 2: Nabavka građevinskog materijala za RJ Elektro-Gacko Gacko Pregovarački SAFIR d.o.o. Gacko 14.5.2014. 2.000,00 Službeni glasnik BiH 45/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Tekuće rukovanje na sistemu otpreme šljake i pepela (OŠIP) za potrebe RJ TE Pregovarački SAFIR d.o.o. Gacko 9.6.2014. 20.979,36 Službeni glasnik BiH 48/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Rukovanje i održavanje na sistemu otpreme šljake i pepela (OŠIP) Pregovarački SAFIR d.o.o. Gacko 9.6.2014. 19.882,40 Službeni glasnik BiH 48/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Održavanje na sistemu otpreme šljake i pepela (OŠIP) Pregovarački SAFIR d.o.o. Gacko 2.6.2014. 11.655,20 Službeni glasnik BiH 48/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Elektro-Hercegovina a.d. Trebinje Lot 3: Nabavka građevinskog materijala za RJ Elektro-Gacko, Gacko Otvoreni SAFIR d.o.o. Gacko 29.5.2014. 15.726,30 Službeni glasnik BiH 62/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Nabavka limova, cijevi i šipkastih materijala. Otvoreni SAFIR d.o.o. Gacko 28.10.2014. 82.743,58 Službeni glasnik BiH 87/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Tekuće rukovanje pogona otpreme šljake i pepela (OŠIP) Pregovarački SAFIR d.o.o. Gacko 31.12.2014. 36.525,60 SG 15/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Tekuće održavanje pogona otpreme šljake i pepela Pregovarački SAFIR d.o.o. Gacko 31.12.2014. 21.840,00 SG 15/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Održavanje u pogonu OŠIP-a Termoelektrane Gacko za period od dana zaključivanja Ugovora do 31.12.2015. godine Otvoreni SAFIR d.o.o. Gacko 14.5.2015. 50.938,51 SG 41/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Rukovanje u pogonu OŠIP-a Termoelektrane Gacko za period od dana zaključivanja Ugovora do 31.12.2015. godine Otvoreni SAFIR d.o.o. Gacko 14.5.2015. 83.695,89 SG 41/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Elektro-Hercegovina a.d. Trebinje Lot 2 - Nabavka građevinskog materijala za potrebe RJ Elekto-Bileća Bileća, RJ Elektro-Gacko, Gacko i RJ Elektro-Nevesinje Nevesinje Otvoreni SAFIR d.o.o. Gacko 22.7.2015. 16.179,20 SG 63/15