ANTIKOROZIJA d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrokrajina a.d. Banja Luka Lot 3: Nabavka građevinskih radova za RJ Elektro-Gacko Otvoreni ANTIKOROZIJA d.o.o. Gacko 13.10.2010. 23.633,00 Službeni glasnik BiH 1/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Lot 1: Usluge na revitalizaciji izolacije blokovskog postrojenja Otvoreni ANTIKOROZIJA d.o.o. Gacko 23.3.2011. 68.230,00 Službeni glasnik BiH 27/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Lot 2: Osnovni građevinski materijal Otvoreni ANTIKOROZIJA d.o.o. Gacko 31.3.2011. 48.635,50 Službeni glasnik BiH 29/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Lot 3: Stolarski, molerski materijal i rezervni dijelovi Otvoreni ANTIKOROZIJA d.o.o. Gacko 31.3.2011. 7.422,50 Službeni glasnik BiH 29/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 2: Čišćenje ložišta kotla pjeskarenjem Otvoreni ANTIKOROZIJA d.o.o. Gacko 26.7.2011. 43.350,00 Službeni glasnik BiH 63/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 1: Ručno čišćenje ložišta kotla Otvoreni ANTIKOROZIJA d.o.o. Gacko 26.7.2011. 29.250,00 Službeni glasnik BiH 63/11
Opština Gacko Lot 1: Asfaltiranje lokalnih seoskih puteva na području opštine Gacko: Ruda Glavica Otvoreni ANTIKOROZIJA d.o.o. Gacko 30.9.2011. 262.581,81 Službeni glasnik BiH 88/11
Opština Gacko Lot 2: Asfaltiranje lokalnih seoskih puteva na području opštine Gacko: Vratkovići Otvoreni ANTIKOROZIJA d.o.o. Gacko 30.9.2011. 280.490,53 Službeni glasnik BiH 88/11
Opština Gacko Lot 3: Asfaltiranje lokalnih seoskih puteva na području opštine Gacko: Domrke Otvoreni ANTIKOROZIJA d.o.o. Gacko 30.9.2011. 326.626,56 Službeni glasnik BiH 88/11
Opština Gacko Lot 4: Asfaltiranje lokalnih seoskih puteva na području opštine Gacko: Ljeskov Dub Otvoreni ANTIKOROZIJA d.o.o. Gacko 30.9.2011. 286.112,74 Službeni glasnik BiH 88/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Pjeskarenje i antikorozivna zaštita difuzorskih zatvarača agregata broj 1 i poluautomatskih kliješta za manipulisanje difuzorskim zatvaračima u pogonu HE Salakovac i zračnih posuda u pogonu HE Jablanica Otvoreni ANTIKOROZIJA d.o.o. Gacko 12.8.2011. 17.421,20 Službeni glasnik BiH 88/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Lot 2: Nabavka radova na izolaciji parovoda Otvoreni ANTIKOROZIJA d.o.o. Gacko 29.5.2012. 58.230,00 Službeni glasnik BiH 47/12
Opština Gacko Sanacija objekta stare opštine u Gacku Otvoreni ANTIKOROZIJA d.o.o. Gacko 16.8.2012. 354.794,01 Službeni glasnik BiH 68/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Ugradnja izolacije parovoda za potrebe kapitalnog remonta TE Gacko u 2012. godini Pregovarački ANTIKOROZIJA d.o.o. Gacko 26.9.2012. 27.540,00 Službeni glasnik BiH 79/12
Opština Gacko Izgradnja ulice Vuka Karadžića u naselju Zečice u Gacku Otvoreni ANTIKOROZIJA d.o.o. Gacko 17.12.2012. 788.059,55 Službeni glasnik BiH 6/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Nabavka pomoćnih usluga u GPO-u i ostalim objektima za period od 01.01.2013. godine do okončanja Otvorenog postupka, a najkasnije do 31.03.2013. godine Pregovarački ANTIKOROZIJA d.o.o. Gacko 12.2.2013. 13.132,80 Službeni glasnik BiH 12/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Lot 7: Pjeskarenje ložišta Otvoreni ANTIKOROZIJA d.o.o. Gacko 14.8.2013. 37.120,00 Službeni glasnik BiH 68/13
Opština Gacko Asfaltiranje lokalnih puteva u MZ Brljevo Otvoreni ANTIKOROZIJA d.o.o. Gacko 31.10.2013. 465.396,30 Službeni glasnik BiH 87/13
Osnovna škola Risto Proroković Lot 2: Rekonstrukcija prostorije za kotlovnicu i uređenje učionica Otvoreni ANTIKOROZIJA d.o.o. Gacko 10.6.2014. 41.622,26 Službeni glasnik BiH 50/14