BIJELI BOR d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Dom za penzionere i stara lica Prijedor Lot 1: Ugovor o nabavci cijepanog ogrijevnog drveta Otvoreni BIJELI BOR d.o.o. Prijedor 29.7.2011. 108.500,00 Službeni glasnik BiH 63/11
Dom za penzionere i stara lica Prijedor Nabavka cijepanog ogrijevnog drveta Otvoreni BIJELI BOR d.o.o. Prijedor 5.9.2012. 84.000,00 Službeni glasnik BiH 74/12
JU Dom za starija lica Prijedor Nabavka cijepanog ogrjevnog drveta Otvoreni BIJELI BOR d.o.o. Prijedor 25.9.2013. 95.200,00 Službeni glasnik BiH 83/13
JU Dom za starija lica Prijedor Nabavka cijepanog ogrjevnog drveta za potrebe JU Dom za starija lica. Otvoreni BIJELI BOR d.o.o. Prijedor 12.1.2015. 100.100,00 SG 08/15
JU Dom za starija lica Prijedor Nabavka ogrjevnog cijepanog drveta Otvoreni BIJELI BOR d.o.o. Prijedor 4.9.2015. 72.100,00 SG 74/15