GP Herc Gradnja d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrokrajina a.d. Banja Luka Lot 2: Nabavka građevinskih radova za RJ Elektro-Bileća Otvoreni GP Herc Gradnja d.o.o. Bileća 3.11.2010. 22.770,00 Službeni glasnik BiH 1/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Elektro-Hercegovina a.d. Trebinje Lot 2: Nabavka građevinskog materijala za RJ Elektro-Bileća Otvoreni GP Herc Gradnja d.o.o. Bileća 1.12.2010. 15.602,80 Službeni glasnik BiH 1/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Elektro-Hercegovina a.d. Trebinje Igradnja TS35/10KV Industrijska zona Volujac Otvoreni GP Herc Gradnja d.o.o. Bileća 21.1.2011. 78.199,88 Službeni glasnik BiH 15/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Elektro-Hercegovina a.d. Trebinje Izvođenje dodatnih građevinskih radova na izgradnji novih i uklanjanju oštećenih serklažnih zidova na objektu u izgradnji TS 35/10 kV Industrijska zona-Volujac Pregovarački GP Herc Gradnja d.o.o. Bileća 11.4.2011. 10.850,91 Službeni glasnik BiH 34/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Elektro-Hercegovina a.d. Trebinje Lot 2: Građevinski radovi za potrebe radne jedinice Otvoreni GP Herc Gradnja d.o.o. Bileća 22.12.2011. 17.098,50 Službeni glasnik BiH 7/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Elektro-Hercegovina a.d. Trebinje Lot 4: Građevinski radovi za potrebe radne jedinice Otvoreni GP Herc Gradnja d.o.o. Bileća 22.12.2011. 24.710,00 Službeni glasnik BiH 7/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Elektro-Hercegovina a.d. Trebinje Lot 2: Nabavka građevinskog materijala za potrebe radne jedinice Otvoreni GP Herc Gradnja d.o.o. Bileća 21.12.2011. 10.217,00 Službeni glasnik BiH 29/12
Opština Bileća Izvođenje radova na izgradnji Gradske kapele sa okolnim uređenjem Otvoreni GP Herc Gradnja d.o.o. Bileća 10.8.2012. 472.365,07 Službeni glasnik BiH 68/12
Grad Istočno Sarajevo Lot 2: Izvođenje keramičarskih, kamenopolagačkih radova, hidroistalacija i protivpožarne opreme sa ugradnjom Otvoreni GP Herc Gradnja d.o.o. Bileća 21.8.2012. 187.241,64 Službeni glasnik BiH 77/12
Hidroelektrana Dabar d.o.o. Trebinje Izvođenje radova na putu Bežđeđe - Zovi Do Otvoreni GP Herc Gradnja d.o.o. Bileća 11.2.2013. 2.799.223,46 Službeni glasnik BiH 16/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Elektro-Hercegovina a.d. Trebinje Nabavka građevinskog materijala za RJ Elektro-Bileća Bileća Pregovarački GP Herc Gradnja d.o.o. Bileća 23.5.2013. 7.966,40 Službeni glasnik BiH 49/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Zapadna obilaznica rudnika-izmještanje puta za selo Srđevići Pregovarački GP Herc Gradnja d.o.o. Bileća 6.12.2013. 2.380.129,35 Službeni glasnik BiH 100/13
Regulatorna komisija za energetiku RS Nabavka i ugradnja materijala i opreme i izvođenje radova na izgradnji poslovne zgrade Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske u Trebinju, po sistemu ključ u ruke Otvoreni GP Herc Gradnja d.o.o. Bileća 5.2.2014. 1.660.819,30 Službeni glasnik BiH 14/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Elektro-Hercegovina a.d. Trebinje Lot 1: Građevinski radovi (iskopi) za RJ Elektro-Bileća, Bileća i Poslovnica Berkovići Otvoreni GP Herc Gradnja d.o.o. Bileća 29.5.2014. 36.550,00 Službeni glasnik BiH 52/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Elektro-Hercegovina a.d. Trebinje Nabavka građevinskog materijala za potrebe RJ Elektro-Bileća, Bileća i Poslovnica Berkovići Otvoreni GP Herc Gradnja d.o.o. Bileća 28.7.2014. 29.498,00 Službeni glasnik BiH 62/14

GP Herc Gradnja d.o.o. u konzorciju

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje Betoniranje obloge tunela i injektiranje iste na nestabilnim dionicama Otvoreni GP Herc Gradnja d.o.o., KONSTRUKTOR INŽINJERING d.o.o. Bileća 10.8.2012. 4.146.227,65 Službeni glasnik BiH 68/12