Pavićević d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrokrajina a.d. Banja Luka Lot 1: Nabavka građevinskih radova za RJ Elektro-Trebinje'' Otvoreni Pavićević d.o.o. Trebinje 29.11.2010. 33.120,00 Službeni glasnik BiH 1/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Elektro-Hercegovina a.d. Trebinje Lot 1: Iskopi za potrebe RJ Elektro-Trebinje Trebinje Otvoreni Pavićević d.o.o. Trebinje 11.1.2012. 29.240,00 Službeni glasnik BiH 7/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje Rekonstrukcija puta preko cijevovoda Otvoreni Pavićević d.o.o. Trebinje 8.2.2012. 38.828,00 Službeni glasnik BiH 13/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Elektro-Hercegovina a.d. Trebinje Lot 1: Nabavka građevinskog materijala za potrebe radne jedinice Otvoreni Pavićević d.o.o. Trebinje 21.12.2011. 15.673,00 Službeni glasnik BiH 29/12
Opština Trebinje Lot 2: Zanatsko betonski radovi Otvoreni Pavićević d.o.o. Trebinje 9.7.2012. 248.909,10 Službeni glasnik BiH 90/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje Zaštita kanala prema PHE Čapljina, radi njegove stabilnosti i bezbjednosti Otvoreni Pavićević d.o.o. Trebinje 18.1.2013. 121.306,22 Službeni glasnik BiH 12/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Elektro-Hercegovina a.d. Trebinje Lot 1: Nabavka građevinskog materijala za RJ Elektro-Trebinje, Trebinje Otvoreni Pavićević d.o.o. Trebinje 6.2.2013. 25.794,00 Službeni glasnik BiH 28/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Elektro-Hercegovina a.d. Trebinje Lot 1: Građevinski radovi za potrebe RJ Elektro-Trebinje, Trebinje Otvoreni Pavićević d.o.o. Trebinje 5.4.2013. 26.220,00 Službeni glasnik BiH 28/13
Grad Trebinje Izvođenje radova na izgradnji vodosnabdjevanja Zubačkog platoa Otvoreni Pavićević d.o.o. Trebinje 28.11.2013. 175.860,00 Službeni glasnik BiH 95/13
Grad Trebinje Izvođenje dodatnih radova na sanaciji gradskog toaleta Pregovarački Pavićević d.o.o. Trebinje 27.12.2013. 10.500,56 Službeni glasnik BiH 6/14
Grad Trebinje Izvođenje dodatnih radova na izgradnji cjevovoda za snabdjevanje Zubačkog platoa Pregovarački Pavićević d.o.o. Trebinje 24.4.2014. 68.121,15 Službeni glasnik BiH 39/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Elektro-Hercegovina a.d. Trebinje Lot 1: Nabavka građevinskog materijala za RJElektro-Trebinje Trebinje Pregovarački Pavićević d.o.o. Trebinje 14.5.2014. 6.000,00 Službeni glasnik BiH 45/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Elektro-Hercegovina a.d. Trebinje Lot 1: Nabavka građevinskog materijala za RJ Elektro-Trebinje, Trebinje Otvoreni Pavićević d.o.o. Trebinje 29.5.2014. 41.430,00 Službeni glasnik BiH 62/14
Grad Trebinje Izvođenje dodatnih radova na nasipanju lokalnih puteva Pregovarački Pavićević d.o.o. Trebinje 15.10.2014. 9.932,40 Službeni glasnik BiH 87/14
Grad Trebinje Izvođenje dodatnih radova na izgradnji kanalizacije u MZ Gorica Pregovarački Pavićević d.o.o. Trebinje 26.12.2014. 10.254,28 SG 01/15
Grad Trebinje Dodatni radovi na izgradnji okolnog uređenja boračke zgrade u naselju Tini Pregovarački Pavićević d.o.o. Trebinje 31.12.2014. 1.336,00 SG 08/15
Grad Trebinje Lot 2- Izgradnja fekalnog kolektora Osnovna škola Sveti Vasilije Ostroški- Podvori Otvoreni Pavićević d.o.o. Trebinje 10.6.2015. 15.855,90 SG 49/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Elektro-Hercegovina a.d. Trebinje Lot 1 - Nabavka-izvođenje građevinskih radova (iskopi) za potrebe R? ?lektro-?rebinje, ?rebinje i RJ "?lektro- Ljubinje" Ljubinje Otvoreni Pavićević d.o.o. Trebinje 12.6.2015. 56.605,00 SG 53/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Elektro-Hercegovina a.d. Trebinje Lot 1 - Nabavka građevinskog materijala za potrebe RJ Elektro-Trebinje Trebinje i RJ Elektro-Ljubinje, Ljubinje Otvoreni Pavićević d.o.o. Trebinje 22.7.2015. 24.671,00 SG 63/15