Geometrika d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove FBiH Lot 1: Digitalizacija katastarskih planova za dijelove područja Općine Lukavac Otvoreni Geometrika d.o.o. Grude 28.9.2010. 98.854,00 Službeni glasnik BiH 59/11
Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove FBiH Lot 2: Digitalizacija katastarskih planova za dijelove područja Općine Orašje Otvoreni Geometrika d.o.o. Grude 28.9.2010. 76.397,00 Službeni glasnik BiH 59/11
Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove FBiH Lot 1: Digitalizacija katastarskih planova za dijelove područja općina: Čapljina, Čitluk, Grad Mostar, Jablanica, Neum, Prozor-Rama i Ravno Otvoreni Geometrika d.o.o. Grude 16.8.2011. 122.172,80 Službeni glasnik BiH 68/11
Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove FBiH Lot 1: Digitalizacija katastarskih planova za dijelove područja općina: Grude, Posušje i Srebrenik Otvoreni Geometrika d.o.o. Grude 23.8.2011. 106.646,40 Službeni glasnik BiH 80/11
Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove FBiH Lot 1: Izrada baze podataka katastra nekretnina (BPKN) Otvoreni Geometrika d.o.o. Grude 20.6.2012. 158.948,58 Službeni glasnik BiH 50/12
Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove FBiH Lot 1: Izrada baze podataka katastra nekretnina (BPKN) Otvoreni Geometrika d.o.o. Grude 26.6.2012. 54.141,32 Službeni glasnik BiH 83/12
Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove FBiH Izrada pregledne topografske karte Bosne i Hercegovine razmjere 1:300 000 Otvoreni Geometrika d.o.o. Grude 14.11.2013. 94.000,00 Službeni glasnik BiH 10/14
Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove HNK Projekt označavanja naselja, ulica i trgova nazivima i zgrada kućnim brojevima s izradom registra prostornih jedinica na području HNŽ/K Otvoreni Geometrika d.o.o. Grude 25.8.2015. 212.270,00 SG 72/15
Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove FBiH Izrada baze podataka topografske karte Bosne i Hercegovine u razmjeri 1:250 000 i vizualizacija iste. Otvoreni Geometrika d.o.o. Grude 15.9.2015. 65.000,00 SG 76/15

Geometrika d.o.o. u konzorciju

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove FBiH Lot 1: Izrada baze podataka katastra nekretnina za dijelove područja općine Banovići Otvoreni Geometrika d.o.o., Geoinžinjering d.o.o Banja Luka Grude; Banja Luka 8.5.2014 51.610,26 Službeni glasnik BiH 46/14
Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove FBiH Lot 6: Izrada baze podataka katastra nekretnina za dijelove područja općina Čitluk, Neum, Prozor-Rama, Ravno Otvoreni Geometrika d.o.o., Geoinžinjering d.o.o Banja Luka Grude; Banja Luka 8.5.2014 55.958,97 Službeni glasnik BiH 46/14
Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove FBiH Lot 8: Izrada baze podataka katastra nekretnina za dijelove područja općina: Bihać, Tomislavgrad Otvoreni Geometrika d.o.o., Geoinžinjering d.o.o Banja Luka Grude; Banja Luka 8.5.2014 54.336,24 Službeni glasnik BiH 46/14