Fakultet za bezbjednost i zaštitu Univerziteta Sinergija

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Izrada idejnog projekta integralnog sistema zaštite (IZS) Rudnika i TE Gacko Otvoreni Fakultet za bezbjednost i zaštitu Univerziteta Sinergija Banja Luka 8.7.2011. 109.960,00 Službeni glasnik BiH 59/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Izrada projekta uspostave integralnog sistema bezbjednosti i zaštite u preduzeću Otvoreni Fakultet za bezbjednost i zaštitu Univerziteta Sinergija Banja Luka 28.8.2012. 149.080,00 Službeni glasnik BiH 85/12