Đurić ŽN d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 24: Sječa i izrada ŠDS u količini od 857 m3, primicanje i privlačenje ŠDS u količini od 518m3, izgradnja i sanacija trakt. puteva i stovarišta u količini od 31 rč u odjelu 61 P.J. Motajica ŠU Srbac Pregovarački Đurić ŽN d.o.o. Derventa 22.12.2010. Službeni glasnik BiH 1/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 4: Radovi na sječi i izradi drvnih sortimenata, primicanje i privlačenje trupaca, popravka trakt. puteva i stovarišta u odjelu 51 P.J. MotajicaŠU Srbac Otvoreni Đurić ŽN d.o.o. Derventa 4.2.2011. Službeni glasnik BiH 20/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 5: Radovi na sječi i izradi drvnih sortimenata, primicanje i privlačenje trupaca, popravka trakt. puteva i stovarišta u odjelu 155 P.J. MotajicaŠU Srbac Otvoreni Đurić ŽN d.o.o. Derventa 4.2.2011. Službeni glasnik BiH 20/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 6: Radovi na sječi i izradi drvnih sortimenata, primicanje i privlačenje trupaca, popravka trakt. puteva i stovarišta u odjelu 156 P.J. MotajicaŠU Srbac Otvoreni Đurić ŽN d.o.o. Derventa 4.2.2011. Službeni glasnik BiH 20/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 7: Radovi na sječi i izradi drvnih sortimenata, primicanje i privlačenje trupaca, izgradnja i popravka trakt. puteva i stovarišta u odjelu 166 P.J. MotajicaŠU Srbac Otvoreni Đurić ŽN d.o.o. Derventa 4.2.2011. Službeni glasnik BiH 20/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 8: Radovi na sječi i izradi drvnih sortimenata, primicanje i privlačenje trupaca, izgradnja i popravka trakt. puteva i stovarišta u odjelu 167 P.J. MotajicaŠU Srbac Otvoreni Đurić ŽN d.o.o. Derventa 4.2.2011. Službeni glasnik BiH 20/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 9: Radovi na sječi i izradi drvnih sortimenata, primicanje i privlačenje trupaca, popravka trakt. puteva i stovarišta u odjelu 168 P.J. MotajicaŠU Srbac Otvoreni Đurić ŽN d.o.o. Derventa 4.2.2011. Službeni glasnik BiH 20/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 10: Radovi na sječi i izradi drvnih sortimenata, primicanje i privlačenje trupaca, izgradnja i popravka trakt. puteva i stovarišta u odjelu 227 P.J. MotajicaŠU Srbac Otvoreni Đurić ŽN d.o.o. Derventa 4.2.2011. Službeni glasnik BiH 20/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 11: Radovi na sječi i izradi drvnih sortimenata, primicanje i privlačenje trupaca, popravka trakt. puteva i stovarišta u odjelu 41 P.J. Gumjera-Careva GoraŠU Srbac Otvoreni Đurić ŽN d.o.o. Derventa 4.2.2011. Službeni glasnik BiH 20/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 12: Radovi na sječi i izradi drvnih sortimenata, primicanje i privlačenje trupaca, popravka trakt. puteva i stovarišta u odjelu 42 P.J. Gumjera-Careva GoraŠU Srbac Otvoreni Đurić ŽN d.o.o. Derventa 4.2.2011. Službeni glasnik BiH 20/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 13: Radovi na sječi i izradi drvnih sortimenata, primicanje i privlačenje trupaca, popravka trakt. puteva i stovarišta u odjelu 43 P.J. Gumjera-Careva GoraŠU Srbac Otvoreni Đurić ŽN d.o.o. Derventa 4.2.2011. Službeni glasnik BiH 20/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac, Odjeljenje direkcije JPŠ Banja Luka Izvođenje radova na iskorišćavanju šuma prema Proizvodnofinansijskom planu za 2011. godinu Otvoreni Đurić ŽN d.o.o. Derventa 8.2.2011. Službeni glasnik BiH 27/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac, Odjeljenje direkcije JPŠ Banja Luka Izvođenje radova na iskorišćavanju šuma prema Proizvodnofinansijskom planu za 2011. godinu Otvoreni Đurić ŽN d.o.o. Derventa 8.2.2011. Službeni glasnik BiH 27/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac, Odjeljenje direkcije JPŠ Banja Luka Izvođenje radova na iskorišćavanju šuma prema Proizvodnofinansijskom planu za 2011. godinu Otvoreni Đurić ŽN d.o.o. Derventa 8.2.2011. Službeni glasnik BiH 27/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac, Odjeljenje direkcije JPŠ Banja Luka Izvođenje radova na iskorišćavanju šuma prema Proizvodnofinansijskom planu za 2011. godinu Otvoreni Đurić ŽN d.o.o. Derventa 8.2.2011. Službeni glasnik BiH 27/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac, Odjeljenje direkcije JPŠ Banja Luka Lot 4: Izvođenje radova na iskorišćavanju šuma prema proizvodno-finansijskom planu za 2011. godinu Otvoreni Đurić ŽN d.o.o. Derventa 5.2.2011. Službeni glasnik BiH 29/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac, Odjeljenje direkcije JPŠ Banja Luka Lot 11: Izvođenje radova na iskorišćavanju šuma prema proizvodno-finansijskom planu za 2011. godinu Otvoreni Đurić ŽN d.o.o. Derventa 5.2.2011. Službeni glasnik BiH 29/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac, Odjeljenje direkcije JPŠ Banja Luka Lot 12: Izvođenje radova na iskorišćavanju šuma prema proizvodno-finansijskom planu za 2011. godinu Otvoreni Đurić ŽN d.o.o. Derventa 5.2.2011. Službeni glasnik BiH 29/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 1: Radovi na sječi, izradi, primicanju i privlačenju ŠDS, izgradnji, čišćenju i sanaciji traktorskih vlaka i stovarišta u odjelu 37/1 PJ Motajica ŠU Srbac Otvoreni Đurić ŽN d.o.o. Derventa 10.2.2012. 79.298,00 Službeni glasnik BiH 25/12
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 3: Radovi na sječi, izradi, primicanju, privlačenju ŠDS, izgradnji čišćenju i sanaciji trakt. vlaka i stovarišta u odjelu 165 PJ Motajica ŠU Srbac Otvoreni Đurić ŽN d.o.o. Derventa 10.2.2012. 51.805,00 Službeni glasnik BiH 25/12
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 10: Radovi na sječi, izradi, primicanju i privlačenju šds, izgradnji, čišćenju i sanaciji trakt. vlaka i stovarišta u odjelu 159 PJ Motajica ŠU Srbac Otvoreni Đurić ŽN d.o.o. Derventa 10.2.2012. Službeni glasnik BiH 25/12
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Radovi u šumarstvu ŠG Jahorina Pale Otvoreni Đurić ŽN d.o.o. Derventa 17.9.2012. 161.156,33 Službeni glasnik BiH 79/12
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Sječa, izvoz ŠDS, iznos prostornog drveta i izgradnja tr.vlaka Pregovarački Đurić ŽN d.o.o. Derventa 15.10.2012. 85.448,68 Službeni glasnik BiH 85/12
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 1: Izvođenje radova i usluga u šumarstvu Otvoreni Đurić ŽN d.o.o. Derventa 21.1.2013. 122.150,15 Službeni glasnik BiH 8/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 2: Izvođenje radova i usluga u šumarstvu Otvoreni Đurić ŽN d.o.o. Derventa 21.1.2013. 55.019,98 Službeni glasnik BiH 8/13