SZR GRIVA

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 15: Iznos ŠDS u količini od 374 m3 u odjelu 52 P.J. Motajica ŠU Srbac Pregovarački SZR GRIVA Kotor Varoš 22.12.2010. Službeni glasnik BiH 1/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 16: Iznos ŠDS u količini od 800 m3 u odjelu 53 P.J. Motajica ŠU Srbac Pregovarački SZR GRIVA Kotor Varoš 22.12.2010. Službeni glasnik BiH 1/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 17: Iznos ŠDS u količini od 706 m3 u odjelu 60 P.J. Motajica ŠU Srbac Pregovarački SZR GRIVA Kotor Varoš 22.12.2010. Službeni glasnik BiH 1/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 19: Iznos ŠDS u količini od 339 m3 u odjelu 61 P.J. Motajica ŠU Srbac Pregovarački SZR GRIVA Kotor Varoš 22.12.2010. Službeni glasnik BiH 1/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 4: Iznos ŠDS u količinama 974 m? u odjelu 51 P.J. Motajica ŠU Srbac Pregovarački SZR GRIVA Kotor Varoš 8.7.2011. 19,51 Službeni glasnik BiH 65/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 15: Iznos ŠDS u količini 1210 m? u odjelu 171 P.J. Motajica ŠU Srbac Pregovarački SZR GRIVA Kotor Varoš 8.7.2011. 21,61 Službeni glasnik BiH 65/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 1: Radovi na iskorištavanju šuma prema Proizvodno finansijskom planu za 2011. godinu u ŠG Gradiška i ŠU Srbac - Iznos šds u količinama 685 m3 u odjelu 17 P.J. Motajica ŠU Srbac Pregovarački SZR GRIVA Kotor Varoš 30.8.2011. 13.364,35 Službeni glasnik BiH 86/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 2: Radovi na iskorištavanju šuma prema Proizvodno finansijskom planu za 2011. godinu u ŠG Gradiška i ŠU Srbac - Iznos šds u količinama 893 m3 u odjelu 18 P.J. Motajica ŠU Srbac Pregovarački SZR GRIVA Kotor Varoš 30.8.2011. 17.476,00 Službeni glasnik BiH 86/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 3: Radovi na iskorištavanju šuma prema Proizvodno finansijskom planu za 2011. godinu u ŠG Gradiška i ŠU Srbac - Iznos šds u količinama 266 m3 u odjelu 41 P.J. Motajica ŠU Srbac Pregovarački SZR GRIVA Kotor Varoš 30.8.2011. 5.705,70 Službeni glasnik BiH 86/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 4: Radovi na iskorištavanju šuma prema Proizvodno finansijskom planu za 2011. godinu u ŠG Gradiška i ŠU Srbac - Iznos šds u količinama 497 m3 u odjelu 50 P.J. Motajica ŠU Srbac Pregovarački SZR GRIVA Kotor Varoš 30.8.2011. 9.696,47 Službeni glasnik BiH 86/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 16: Izvođenje radova u šumarstvu Otvoreni SZR GRIVA Kotor Varoš 27.3.2012. 10.434,00 Službeni glasnik BiH 43/12
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 15: Izvođenje radova u šumarstvu Otvoreni SZR GRIVA Kotor Varoš 6.3.2013. 6.915,80 Službeni glasnik BiH 24/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 16: Izvođenje radova u šumarstvu Otvoreni SZR GRIVA Kotor Varoš 6.3.2013. 13.586,10 Službeni glasnik BiH 24/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 17: Izvođenje radova u šumarstvu Otvoreni SZR GRIVA Kotor Varoš 6.3.2013. 20.632,90 Službeni glasnik BiH 24/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 18: Izvođenje radova u šumarstvu Otvoreni SZR GRIVA Kotor Varoš 6.3.2013. 15.584,80 Službeni glasnik BiH 24/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 19: Izvođenje radova u šumarstvu Otvoreni SZR GRIVA Kotor Varoš 6.3.2013. 10.292,49 Službeni glasnik BiH 24/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 20: Izvođenje radova u šumarstvu Otvoreni SZR GRIVA Kotor Varoš 6.3.2013. 7.691,60 Službeni glasnik BiH 24/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 21: Izvođenje radova u šumarstvu Otvoreni SZR GRIVA Kotor Varoš 6.3.2013. 8.954,40 Službeni glasnik BiH 24/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 22: Izvođenje radova u šumarstvu Otvoreni SZR GRIVA Kotor Varoš 6.3.2013. 12.667,06 Službeni glasnik BiH 24/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 23: Izvođenje radova u šumarstvu Otvoreni SZR GRIVA Kotor Varoš 6.3.2013. 13.753,04 Službeni glasnik BiH 24/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 24: Izvođenje radova u šumarstvu Otvoreni SZR GRIVA Kotor Varoš 6.3.2013. 11.369,68 Službeni glasnik BiH 24/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 25: Izvođenje radova u šumarstvu Otvoreni SZR GRIVA Kotor Varoš 6.3.2013. 10.570,56 Službeni glasnik BiH 24/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 26: Izvođenje radova u šumarstvu Otvoreni SZR GRIVA Kotor Varoš 6.3.2013. 9.935,31 Službeni glasnik BiH 24/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 27: Izvođenje radova u šumarstvu Otvoreni SZR GRIVA Kotor Varoš 6.3.2013. 11.112,64 Službeni glasnik BiH 24/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 28: Izvođenje radova u šumarstvu Otvoreni SZR GRIVA Kotor Varoš 6.3.2013. 12.905,55 Službeni glasnik BiH 24/13