JU Univerzitet u Tuzli

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Tuzla Nabavka reklamno propagandnih usluga Pregovarački JU Univerzitet u Tuzli Tuzla 24.6.2011. 8.000,00 Službeni glasnik BiH 57/11

JU Univerzitet u Tuzli u konzorciju

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Tuzla Nabavka reklamno propagandnih usluga od Univerziteta u Tuzli za vrijeme održavanja XIV Balkanskog kongresa o pripremi mineralnih sirovina Pregovarački JU Univerzitet u Tuzli, Rudarsko- geološko-građevinski fakultet Tuzla Tuzla 18.5.2011. 3.000,00 Službeni glasnik BiH 51/11
BH Telecom d.d. Sarajevo Nabavka reklamno- propagandnih usluga od JU Univerzitet u Tuzli-Ekonomski fakultet Tuzla za vrijeme održavanja Druge međunarodne naučne konferencije Ekonomija integracija broj 12.4-40-318/03.10.11 Pregovarački JU Univerzitet u Tuzli, Ekonomski fakultet Tuzla Tuzla 6.12.2011. 3.000,00 Službeni glasnik BiH 3/12