R&S d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Opština Novi Grad Sarajevo Lot 2: Nabavka materijala i pribora za čišćenje prostorija Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 6.7.2011. 21.240,06 Službeni glasnik BiH 57/11
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 1- Uredski namještaj za potrebe pravosudnih institucija u Mostaru Otvoreni R&S d.o.o. Vogošća 31.10.2014. 192.586,06 SG 01/15
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 2- Nabavka TCMS polica za potrebe Okružnog tužilaštva u Doboju Otvoreni R&S d.o.o. Vogošća 31.10.2014. 10.873,00 SG 01/15
Opština Zenica Lot 2- Nabavka tonera, ribona i ketridža Otvoreni R&S d.o.o. Vogošća 17.12.2014. 10.995,62 SG 01/15
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 3- Laserski štampač i mrežni laserski štampač Otvoreni R&S d.o.o. Vogošća 17.12.2014. 11.320,00 SG 01/15
Opština Lukavac Lot 1- Nabavka papira, koverti, sveski, fascikli, virmana, olovaka, registratora, heftarica, bušilica i sl. Otvoreni R&S d.o.o. Vogošća 29.12.2014. 13.147,63 SG 01/15
Opština Lukavac Lot 2- Nabavka tonera, tinti za štampače i tonera za kopir aparat Otvoreni R&S d.o.o. Vogošća 29.12.2014. 6.393,50 SG 01/15
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 1 - Nabavka printera Otvoreni R&S d.o.o. Vogošća 31.12.2014. 8.802,00 SG 03/15
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Lot 3- Fotokopirni uređaji Otvoreni R&S d.o.o. Vogošća 14.1.2015. 44.319,60 SG 06/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Zenica Isporuka materijala za održavanje čistoće za potrebe ED Zenica Otvoreni R&S d.o.o. Vogošća 19.1.2015. 48.600,00 SG 08/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Lot 4- Nabavka televizora za konferencijske sale Otvoreni R&S d.o.o. Vogošća 26.1.2015. 4.130,00 SG 10/15
Dom zdravlja Zenica Nabavka i sukcesivna isporuka potrošnog materijala za printere Otvoreni R&S d.o.o. Vogošća 20.10.2014. 4.337,89 SG 10/15
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Lot 2- Sredstva za održavanje prostora i ličnu higijenu Otvoreni R&S d.o.o. Vogošća 6.2.2015. 29.084,00 SG 15/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Đurđevik d.o.o. - Đurđevik Lot 1- Nabavka računara Otvoreni R&S d.o.o. Vogošća 2.2.2015. 68.883,00 SG 15/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Đurđevik d.o.o. - Đurđevik Lot 3- Nabavka printera i multifunkcionalnih uređaja Otvoreni R&S d.o.o. Vogošća 2.2.2015. 19.930,37 SG 15/15
Stručna služba za zajedničke poslove Kantona Sarajevo Lot 2- Godišnja nabavka i isporuka sredstava za održavanje higijene za potrebe Kantona Sarajevo u 2015. godini Otvoreni R&S d.o.o. Vogošća 18.2.2015. 6.104,00 SG 24/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 1 - Deterdžent za veš Otvoreni R&S d.o.o. Vogošća 11.2.2015. 16.182,00 SG 32/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 3 - Tečni deterdženti za suđe Otvoreni R&S d.o.o. Vogošća 11.2.2015. 14.658,00 SG 32/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 5 - Tečni sapun, šampon Otvoreni R&S d.o.o. Vogošća 11.2.2015. 52.512,00 SG 32/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 9 - Tablete i so za mašinsko pranje suđa Otvoreni R&S d.o.o. Vogošća 11.2.2015. 4.226,40 SG 32/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 12 - Ubrusi, toalet papir i salvete Otvoreni R&S d.o.o. Vogošća 11.2.2015. 76.560,00 SG 32/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 13 - Papirni ubrusi slagani Otvoreni R&S d.o.o. Vogošća 11.2.2015. 4.104,00 SG 32/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 16 - Krpe, otirači i ostalo Otvoreni R&S d.o.o. Vogošća 11.2.2015. 11.712,00 SG 32/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 18 - Unimop setovi Otvoreni R&S d.o.o. Vogošća 11.2.2015. 23.385,00 SG 32/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 19 - PVC kese Otvoreni R&S d.o.o. Vogošća 11.2.2015. 169.652,16 SG 32/15

R&S d.o.o. u konzorciju

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Kacelarijski materijal, Štampani i medicinski obrasci i blokovi, Sredstva i pribor za održavanje higijene i čistoće Otvoreni R&S d.o.o., FERIMERC d.o.o. Sarajevo, BOSNET d.o.o. Sarajevo,CROBOX d.o.o. Sarajevo, PRIM INVEST d.o.o. Sarajevo,ROBERT'S PLUS d.o.o. Sarajevo,MIRBERGRAF d.o.o. Sarajevo,SVJETLOST ŠTAMPA d.d. Sarajevo,GOLD MIGNON d.o.o. Sarajevo,OŠIJAN d.o.o. Sarajevo,FERPLAST d.o.o. Sarajevo,ENA d.o.o. Sarajevo,TP DC Sarajevo d.d. Sarajevo Sarajevo Službeni glasnik BiH 18/11