AERO-EXCLUSIVE d.o.o. Sarajevo

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva TK Lot 2: Kancelarijski materijal Konkurentski AERO-EXCLUSIVE d.o.o. Sarajevo Sarajevo 26.5.2011. 979,70 Službeni glasnik BiH 57/11
Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva TK Lot 7: Rezervni dijelovi za računare, periferne uređaje, isporuka tonera za računare, faks aparat i kopir aparat Konkurentski AERO-EXCLUSIVE d.o.o. Sarajevo Sarajevo 26.5.2011. 1.189,99 Službeni glasnik BiH 57/11
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Tuzla Lot 1: Kancelarijski materijal Otvoreni AERO-EXCLUSIVE d.o.o. Sarajevo Sarajevo 12.9.2011. 25.190,00 Službeni glasnik BiH 84/11
Brčko Distrikt BiH Lot 3: Nabavka medicinskih štampanih obrazaca Otvoreni AERO-EXCLUSIVE d.o.o. Sarajevo Sarajevo 17.5.2012. 580,75 Službeni glasnik BiH 45/12
Opština Tuzla Lot 2: Nabavka potrošnog kancelarijskog materijala Otvoreni AERO-EXCLUSIVE d.o.o. Sarajevo Sarajevo 12.4.2012. 28.521,34 Službeni glasnik BiH 50/12
Opština Tuzla Lot 3: Nabavka sitnog inventara Otvoreni AERO-EXCLUSIVE d.o.o. Sarajevo Sarajevo 11.4.2012. 7.945,54 Službeni glasnik BiH 50/12
Ministarstvo razvoja i poduzetništva TK Nabavka i isporuka kancelarijskog materijala Otvoreni AERO-EXCLUSIVE d.o.o. Sarajevo Sarajevo 21.11.2012. 868,42 Službeni glasnik BiH 100/12
Ministarstvo za boračka pitanja TK Nabavka i isporuka kancelarijskog materijala Otvoreni AERO-EXCLUSIVE d.o.o. Sarajevo Sarajevo 21.11.2012. 2.955,45 Službeni glasnik BiH 100/12
Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa TK Nabavka i isporuka kancelarijskog materijala Otvoreni AERO-EXCLUSIVE d.o.o. Sarajevo Sarajevo 21.11.2012. 3.842,09 Službeni glasnik BiH 100/12
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak TK Nabavka i isporuka kancelarijskog materijala Otvoreni AERO-EXCLUSIVE d.o.o. Sarajevo Sarajevo 21.11.2012. 2.502,84 Službeni glasnik BiH 100/12
Ured premijera TK Nabavka i isporuka kancelarijskog materijala Otvoreni AERO-EXCLUSIVE d.o.o. Sarajevo Sarajevo 21.11.2012. 3.650,00 Službeni glasnik BiH 100/12
Ured Vlade TK Nabavka i isporuka kancelarijskog materijala Otvoreni AERO-EXCLUSIVE d.o.o. Sarajevo Sarajevo 21.11.2012. 3.383,97 Službeni glasnik BiH 100/12
Ured za zakonodavstvo Vlade TK Nabavka i isporuka kancelarijskog materijala Otvoreni AERO-EXCLUSIVE d.o.o. Sarajevo Sarajevo 21.11.2012. 1.200,00 Službeni glasnik BiH 100/12
Ministarstvo finansija TK Nabavka i isporuka kancelarijskog materijala Otvoreni AERO-EXCLUSIVE d.o.o. Sarajevo Sarajevo 21.11.2012. 9.752,99 Službeni glasnik BiH 100/12
Komisija za koncesije TK Nabavka i isporuka kancelarijskog materijala Otvoreni AERO-EXCLUSIVE d.o.o. Sarajevo Sarajevo 21.11.2012. 300,00 Službeni glasnik BiH 100/12
Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK Nabavka i isporuka kancelarijskog materijala Otvoreni AERO-EXCLUSIVE d.o.o. Sarajevo Sarajevo 21.11.2012. 4.728,72 Službeni glasnik BiH 100/12
Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja TK Nabavka i isporuka kancelarijskog materijala Otvoreni AERO-EXCLUSIVE d.o.o. Sarajevo Sarajevo 21.11.2012. 2.864,36 Službeni glasnik BiH 100/12
Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja TK Nabavka i isporuka kancelarijskog materijala Otvoreni AERO-EXCLUSIVE d.o.o. Sarajevo Sarajevo 21.11.2012. 3.118,53 Službeni glasnik BiH 100/12
Pedagoški Zavod TK Nabavka i isporuka kancelarijskog materijala Otvoreni AERO-EXCLUSIVE d.o.o. Sarajevo Sarajevo 21.11.2012. 6.351,50 Službeni glasnik BiH 100/12
Uprava za inspekcijske poslove KS Nabavka i isporuka kancelarijskog materijala Otvoreni AERO-EXCLUSIVE d.o.o. Sarajevo Sarajevo 21.11.2012. 14.186,96 Službeni glasnik BiH 100/12
Ured za internu reviziju Vlada TK Nabavka i isporuka kancelarijskog materijala Otvoreni AERO-EXCLUSIVE d.o.o. Sarajevo Sarajevo 21.11.2012. 810,00 Službeni glasnik BiH 100/12
Uprava civilne zaštite TK Nabavka i isporuka kancelarijskog materijala Otvoreni AERO-EXCLUSIVE d.o.o. Sarajevo Sarajevo 21.11.2012. 5.981,18 Službeni glasnik BiH 100/12
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK Nabavka i isporuka kancelarijskog materijala Otvoreni AERO-EXCLUSIVE d.o.o. Sarajevo Sarajevo 21.11.2012. 7.921,39 Službeni glasnik BiH 100/12
Ministarstvo zdravstva TK Nabavka i isporuka kancelarijskog materijala Otvoreni AERO-EXCLUSIVE d.o.o. Sarajevo Sarajevo 21.11.2012. 1.641,29 Službeni glasnik BiH 100/12
Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva TK Nabavka i isporuka kancelarijskog materijala Otvoreni AERO-EXCLUSIVE d.o.o. Sarajevo Sarajevo 21.11.2012. 886,64 Službeni glasnik BiH 100/12

AERO-EXCLUSIVE d.o.o. Sarajevo u konzorciju

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 1: Papirna konfekcija Otvoreni AERO-EXCLUSIVE d.o.o. Sarajevo, PJ Tuzla Sarajevo 16.12.2010. 8.195,95 Službeni glasnik BiH 1/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 2: Papir Otvoreni AERO-EXCLUSIVE d.o.o. Sarajevo, PJ Tuzla Sarajevo 16.12.2010. 32.470,20 Službeni glasnik BiH 1/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 6: Registratori i fascikle Otvoreni AERO-EXCLUSIVE d.o.o. Sarajevo, PJ Tuzla Sarajevo 16.12.2010. 10.531,00 Službeni glasnik BiH 1/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 7: Potrošni materijal za kompjutere Otvoreni AERO-EXCLUSIVE d.o.o. Sarajevo, PJ Tuzla Sarajevo 16.12.2010. 6.432,10 Službeni glasnik BiH 1/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 8: Materijal za uvezivanje Otvoreni AERO-EXCLUSIVE d.o.o. Sarajevo, PJ Tuzla Sarajevo 16.12.2010. 3.198,36 Službeni glasnik BiH 1/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 12: Tiskanice jednostrane Otvoreni AERO-EXCLUSIVE d.o.o. Sarajevo, PJ Tuzla Sarajevo 16.12.2010. 5.975,00 Službeni glasnik BiH 1/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 13: Tiskanice dvostrane Otvoreni AERO-EXCLUSIVE d.o.o. Sarajevo, PJ Tuzla Sarajevo 16.12.2010. 2.505,00 Službeni glasnik BiH 1/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 14: Blokovi perforirani Otvoreni AERO-EXCLUSIVE d.o.o. Sarajevo, PJ Tuzla Sarajevo 16.12.2010. 3.954,00 Službeni glasnik BiH 1/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 15: Blokovi NCR perforirani Otvoreni AERO-EXCLUSIVE d.o.o. Sarajevo, PJ Tuzla Sarajevo 16.12.2010. 5.503,00 Službeni glasnik BiH 1/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 17: Kartoni Otvoreni AERO-EXCLUSIVE d.o.o. Sarajevo, PJ Tuzla Sarajevo 16.12.2010. 3.307,00 Službeni glasnik BiH 1/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 19: Setovi Otvoreni AERO-EXCLUSIVE d.o.o. Sarajevo, PJ Tuzla Sarajevo 16.12.2010. 3.635,00 Službeni glasnik BiH 1/11
Ministarstvo finansija TK Lot 4: Nabavka i isporuka catriga i ribona za potrebe Ministarstva finansija Otvoreni AERO-EXCLUSIVE d.o.o. Sarajevo, PJ Tuzla Sarajevo 20.12011. 20.725,00 Službeni glasnik BiH 9/11
Opština Lukavac Lot 1: Ugovor o kupoprodaji kancelarijskog materijala Otvoreni AERO-EXCLUSIVE d.o.o. Sarajevo, PJ Tuzla Sarajevo 4.2.2011. 14.779,75 Službeni glasnik BiH 13/11
Vlada Brčko distrikta Lot 1: Ugovor za nabavu medicinskih štampanih obrazaca za potrebe Pododjela za primarnu zdravstvenu zaštitu za 2011. godinu Otvoreni AERO-EXCLUSIVE d.o.o. Sarajevo, PJ Tuzla Sarajevo 9.3.2011. 34.996,81 Službeni glasnik BiH 34/11
Vlada Brčko distrikta Lot 2: Ugovor za nabavu medicinskih štampanih obrazaca za potrebe Pododjela za primarnu zdravstvenu zaštitu za 2011. godinu Otvoreni AERO-EXCLUSIVE d.o.o. Sarajevo, PJ Tuzla Sarajevo 9.3.2011. 4.985,37 Službeni glasnik BiH 34/11
Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa TK Lot 4: Isporuka tonera i tinti Otvoreni AERO-EXCLUSIVE d.o.o. Sarajevo, PJ Tuzla Sarajevo 6.4.2011. 15.023,00 Službeni glasnik BiH 34/11
Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa TK Lot 5: Topli i hladni napici Otvoreni AERO-EXCLUSIVE d.o.o. Sarajevo, PJ Tuzla Sarajevo 12.4.2011. 14.792,70 Službeni glasnik BiH 34/11
Opština Doboj Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe administrativne službe opštine Doboj u 2012. godini Otvoreni AERO-EXCLUSIVE d.o.o. Sarajevo, PJ Tuzla Sarajevo 30.7.2012. 19.472,50 Službeni glasnik BiH 68/12
Opština Lukavac Lot 1: Nabavka papira, koverti, svesaka fascikli, virmana, olovaka, registratora, heftarica, bušilica i slično Otvoreni AERO-EXCLUSIVE d.o.o. Sarajevo, PJ Tuzla Sarajevo 17.12.2012. 11.965,00 Službeni glasnik BiH 102/12
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 6: Nabavka kancelarijskog materijala Otvoreni AERO-EXCLUSIVE d.o.o. Sarajevo, PJ Tuzla Sarajevo 8.5.2013. 12.204,35 Službeni glasnik BiH 44/13
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 7: Nabavka kancelarijskog materijala Otvoreni AERO-EXCLUSIVE d.o.o. Sarajevo, PJ Tuzla Sarajevo 8.5.2013. 3.032,40 Službeni glasnik BiH 44/13
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 8: Nabavka kancelarijskog materijala Otvoreni AERO-EXCLUSIVE d.o.o. Sarajevo, PJ Tuzla Sarajevo 8.5.2013. 2.814,65 Službeni glasnik BiH 44/13
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 17: Nabavka kancelarijskog materijala Otvoreni AERO-EXCLUSIVE d.o.o. Sarajevo, PJ Tuzla Sarajevo 8.5.2013. 3.430,76 Službeni glasnik BiH 44/13
Grad Doboj Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Administrativne službe Grada Doboja u 2014. Otvoreni AERO-EXCLUSIVE d.o.o. Sarajevo, PJ Tuzla Sarajevo 6.3.2014. 14.275,83 Službeni glasnik BiH 22/14
JAVNA USTANOVA UNIVERZITET U TUZLI Lot 5: Nabavka računarskog potrošnog materijala Otvoreni AERO-EXCLUSIVE d.o.o. Sarajevo, PJ Tuzla Sarajevo 14.3.2014. 23.925,80 Službeni glasnik BiH 26/14