MICROSOFT BIH d.o.o. Sarajevo

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Usluge tehničke podrške za Microsoft proizvode - Microsoft Premier tehnička podrška Pregovarački MICROSOFT BIH d.o.o. Sarajevo Sarajevo 20.6.2011. 89.978,85 Službeni glasnik BiH 57/11
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Nabava tehničke podrške za Microsoft proizvode (Premier Support) Pregovarački MICROSOFT BIH d.o.o. Sarajevo Sarajevo 25.6.2012. 40.945,00 Službeni glasnik BiH 58/12
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Usluga održavanja Microsoft Premier Support proizvoda Pregovarački MICROSOFT BIH d.o.o. Sarajevo Sarajevo 7.9.2012. 39.440,00 Službeni glasnik BiH 72/12
Ministarstvo finansija FBiH - Porezna uprava Federacije Pružanje usluga Microsoft Premier tehničke podrške za potrebe Porezne uprave Federacije BiH u 2013. godini Pregovarački MICROSOFT BIH d.o.o. Sarajevo Sarajevo 25.3.2013. 65.000,00 Službeni glasnik BiH 28/13
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Usluga održavanja Microsoft Premier Support proizvoda Pregovarački MICROSOFT BIH d.o.o. Sarajevo Sarajevo 22.7.2013. 51.252,00 Službeni glasnik BiH 61/13
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Nabava tehničke podrške za Microsoft proizvode (Premier podrška) Pregovarački MICROSOFT BIH d.o.o. Sarajevo Sarajevo 5.9.2013. 42.415,00 Službeni glasnik BiH 71/13
Ministarstvo komunikacija i transporta/prometa BiH Nabavka usluga Premier Support-a Otvoreni MICROSOFT BIH d.o.o. Sarajevo Sarajevo 30.9.2013. 1.024.800,00 Službeni glasnik BiH 77/13
Vlada RS, Generalni sekretarijat Nabavka usluga za Microsoft Premier Support Otvoreni MICROSOFT BIH d.o.o. Sarajevo Sarajevo 17.6.2014. 256.200,00 Službeni glasnik BiH 48/14
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Održavanje Microsoft Premier Support proizvoda Pregovarački MICROSOFT BIH d.o.o. Sarajevo Sarajevo 31.7.2014. 51.216,75 Službeni glasnik BiH 62/14
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Usluge održavanja Microsft Premier Support proizvoda Pregovarački MICROSOFT BIH d.o.o. Sarajevo Sarajevo 28.7.2015. 42.638,40 SG 61/15
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Nabava usluge Microsoft Premier Support Otvoreni MICROSOFT BIH d.o.o. Sarajevo Sarajevo 16.9.2015. 329.544,00 SG 77/15