ELMEX d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Lot 5: SN mjerni transformatori, SN odvodnici prenapona, SN izolatori i VN osigurači Otvoreni ELMEX d.o.o. Ljubuški 23.6.2011. 55.763,00 Službeni glasnik BiH 57/11
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Dijelovi energetskih transformatora Otvoreni ELMEX d.o.o. Ljubuški 13.5.2013. 43.556,00 Službeni glasnik BiH 40/13
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Mjerni transformatori, odvodnici prenapona, izolatori i osigurači Otvoreni ELMEX d.o.o. Ljubuški 7.6.2013. 56.248,87 Službeni glasnik BiH 49/13
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Skupna zaštitna VN oprema Otvoreni ELMEX d.o.o. Ljubuški 13.6.2013. 30.932,00 Službeni glasnik BiH 49/13
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 1: Instalacijski materijal Otvoreni ELMEX d.o.o. Ljubuški 12.6.2013. 20.388,80 Službeni glasnik BiH 51/13
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 2: Drveni stupovi Otvoreni ELMEX d.o.o. Ljubuški 29.11.2013 75.970,00 Službeni glasnik BiH 87/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nabavka izolacione zaštitne opreme za profesionalnu upotrebu Otvoreni ELMEX d.o.o. Ljubuški 15.4.2014. 154.072,00 Službeni glasnik BiH 33/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Lot 6- Izolaciona zaštitna oprema za profesionalnu upotrebu Otvoreni ELMEX d.o.o. Ljubuški 14.1.2015. 92.537,00 SG 10/15