GP Heldovac d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Opština Zavidovići Lot 1: Zimsko održavanje lokalnih puteva Međevići-Hajderovići, Hajderovići-Imamovići, Hajderovići, Mramorje-Mednik, Kruščice-Livade Otvoreni GP Heldovac d.o.o. Žepče 15.11.2010. 29.637,50 Službeni glasnik BiH 1/11
Opština Zavidovići Lot 2: Zimsko održavanje lokalnih puteva Gostović-Žioke-Mahoje, Zavidovići-Paravci, Gostović-Borovnica Otvoreni GP Heldovac d.o.o. Žepče 15.11.2010. 28.132,00 Službeni glasnik BiH 1/11
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Lot 1: Izvođenje građevinskih radova na izgradnji baznih stanica Otvoreni GP Heldovac d.o.o. Žepče 15.10.2012. 321.155,36 Službeni glasnik BiH 85/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Izvođenje građevinskih radova na izgradnji baznih stanica koje obuhvataju područje RD Sarajevo (teritorija Federacije BiH) Otvoreni GP Heldovac d.o.o. Žepče 4.10.2012. 0,00 Službeni glasnik BiH 94/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Lot 1: Sukcesivna isporuka građevinskog materijala - agregat, pijesak i tampon na području opšine Maglaj Otvoreni GP Heldovac d.o.o. Žepče 9.8.2012. 79.579,00 Službeni glasnik BiH 100/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Lot 3: Sukcesivna isporuka građevinskog materijala - agregat, pijesak i tampon na području opšine Zavidovići Otvoreni GP Heldovac d.o.o. Žepče 9.8.2012. 36.212,00 Službeni glasnik BiH 100/12
Opština Kakanj Izvođenje radova na izgradnji kanalizacionog sistema u slivu rijeke Trstionice I faza Otvoreni GP Heldovac d.o.o. Žepče 11.4.2013. 68.292,38 Službeni glasnik BiH 32/13
Opština Kakanj Lot 2: Izgradnja kanalizacije Bjelavići - Obre polje Otvoreni GP Heldovac d.o.o. Žepče 9.1.2014. 40.338,42 Službeni glasnik BiH 6/14