TRASA d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Ceste FBiH d.o.o. Izrada glavnog projekta: Sanacija mosta preko rijeke Spreče na ulazu, u Živinice na cesti M18.0 dionica 2 Šićki Brod-Sarajevo (Stup), u km 8+259 i Sanacija mosta preko Ujića rijeke u Aleksićima, na cesti M18.0, dionica 2 Šićki Brod-Sarajevo (Stup), u km 47+805 Otvoreni TRASA d.o.o. Sarajevo 30.6.2011. 43.410,00 Službeni glasnik BiH 55/11
JP Ceste FBiH d.o.o. Nadzor nad radovima: Rekonstrukcija raskrsnice na ukrštaju cesta M20 i M18.1 u Ustikolini, sa dogradnjom pješačkog mosta Otvoreni TRASA d.o.o. Sarajevo 26.8.2011. 5.097,00 Službeni glasnik BiH 74/11
JP Ceste FBiH d.o.o. Revizija glavnog projekta izgradnje 4 (četiri) mosta na cesti M18, dionica Kladanj- Podpaklenik, potez prevoj Karaula: i) Most M11duljine cca 125 m, u km 4+550; ii) Most M12-duljine cca 150m, u km 6+739,20; iii) Most M13duljine cca 280m, u km 7+749; iv) Most M14duljine cca 125m, u km 8+ 386,05 Otvoreni TRASA d.o.o. Sarajevo 21.5.2012. 7.679,49 Službeni glasnik BiH 40/12
JP Ceste FBiH d.o.o. Lot 1: Izrada gl. projekta sanacije mosta Otvoreni TRASA d.o.o. Sarajevo 25.1.2013. 12.498,00 Službeni glasnik BiH 8/13
JP Ceste FBiH d.o.o. Izrada glavnog projekta: Sanacija mosta (M06.0-1-03) preko r. Vrioštice, na cesti M6, dionica gr. RH-Gorica-Čapljina, u km 31+216 Otvoreni TRASA d.o.o. Sarajevo 25.1.2013. 11.488,00 Službeni glasnik BiH 8/13
JP Ceste FBiH d.o.o. Stručni nadzor nad radovima: Sanacija škarpe na cesti M5, dionica: obilaznica Sarajevo-tranzit,km5+450; -Sanacija škarpe na cesti M5, dionica: obilaznica Sarajevo-tranzit, km 5+900 Otvoreni TRASA d.o.o. Sarajevo 28.6.2013. 1.223,61 Službeni glasnik BiH 49/13
JP Ceste FBiH d.o.o. Nadzor nad izvođenjem radova na sanaciji klizišta i slijeganja trupa ceste M5, gradska obilaznica Sarajevo, km 3+850 Otvoreni TRASA d.o.o. Sarajevo 13.6.2013. 1.504,27 Službeni glasnik BiH 55/13
JP Ceste FBiH d.o.o. Izrada Glavnog projekta: Rekonstrukcija raskrsnice ceste M 4 i lokalne ceste za Bistarac, dionica Donja Orahovica-Šićki Brod (010), km 23+500 Otvoreni TRASA d.o.o. Sarajevo 30.7.2013. 4.760,00 Službeni glasnik BiH 61/13
JP Ceste FBiH d.o.o. Izrada glavnog projekta: rekonstrukcija raskrsnice ceste M 5 i lokalne ceste za naseljeno mjesto Dolac na Lašvi i rekonstrucija priključka carinskog terminala, cesta M 5, dionica: (011) Turbe-Travnik, km 10+200 do km 9+950. Otvoreni TRASA d.o.o. Sarajevo 18.9.2013. 8.050,00 Službeni glasnik BiH 79/13
JP Ceste FBiH d.o.o. Izrada Glavnog projekta rekonstrukcije mosta (M17.0-2-26) preko r. Bosne na cesti M17, dionica Doboj -Zenica-Lašva, petlja Zenica Otvoreni TRASA d.o.o. Sarajevo 20.2.2014. 24.037,00 Službeni glasnik BiH 16/14
JP Ceste FBiH d.o.o. Nadzora nad izvođenjem radova Rekonstrukcija mosta preko rijeke Mlave, na cesti M5.1, dionica Kaonik-Blažuj, km 19+400 Otvoreni TRASA d.o.o. Sarajevo 7.5.2014. 3.796,00 Službeni glasnik BiH 39/14
JP Ceste FBiH d.o.o. Glavni projekat: Rekonstrukcija mosta preko potoka Dubokovca, cesta M4, dionica 009: Doboj-Donja Orahovica, km 11+312 Pregovarački TRASA d.o.o. Sarajevo 19.6.2014. 11.000,00 Službeni glasnik BiH 56/14