Arka Press d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 4: Nabavka štampanog promotivnog materijala Otvoreni Arka Press d.o.o. Sarajevo 9.6.2011. 14.500,00 Službeni glasnik BiH 55/11
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 5: Nabavka štampanog promotivnog materijala Otvoreni Arka Press d.o.o. Sarajevo 9.6.2011. 8.800,00 Službeni glasnik BiH 55/11
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 6: Nabavka štampanog promotivnog materijala Otvoreni Arka Press d.o.o. Sarajevo 10.6.2011. 41.980,00 Službeni glasnik BiH 55/11
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 10: Nabavka štampanog promotivnog materijala Otvoreni Arka Press d.o.o. Sarajevo 1.6.2011. 6.000,00 Službeni glasnik BiH 55/11
Direkcija za evropske integracije BiH Nabavka štamparskih usluga Otvoreni Arka Press d.o.o. Sarajevo 24.11.2011. 77.835,05 Službeni glasnik BiH 100/11