Melik group d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo Lot 1: Topli napici sa dodacima Otvoreni Melik group d.o.o. Visoko 14.6.2011. 40.475,00 Službeni glasnik BiH 55/11
Stručna služba za zajedničke poslove Kantona Sarajevo Lot 2: Nabavka i isporuka toplih napitaka (kafa) za potrebe bifea Kantona Sarajevo u 2012. godini Otvoreni Melik group d.o.o. Visoko 16.4.2012. 10.854,40 Službeni glasnik BiH 31/12
JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo Lot 1: Topli napici sa dodacima Otvoreni Melik group d.o.o. Visoko 19.10.2012. 38.426,45 Službeni glasnik BiH 94/12
Služba za zajedničke poslove organa i tijela FBiH Lot 4: Kafa espresso i mljevena Otvoreni Melik group d.o.o. Visoko 27.12.2012. 130.000,00 Službeni glasnik BiH 10/13
Ministarstvo pravde FBiH Lot 6: Nabavka kafe i rebe za aparat za Kantinu u Kazneno popravnim zavodima u FBiH Otvoreni Melik group d.o.o. Visoko 23.7.2013. 304.454,00 Službeni glasnik BiH 77/13
Služba za zajedničke poslove institucija BiH Lot 10: Reprezentativni materijal Otvoreni Melik group d.o.o. Visoko 15.11.2013. 12.705,12 Službeni glasnik BiH 93/13
Služba za zajedničke poslove institucija BiH Lot 6: Ugostiteljski šećer Otvoreni Melik group d.o.o. Visoko 10.12.2014. 15.598,29 Službeni glasnik BiH 101/14
Služba za zajedničke poslove organa i tijela FBiH Lot 4 - Kafa espresso i mljevena Otvoreni Melik group d.o.o. Visoko 16.12.2014. 120.000,00 SG 03/15
Služba za zajedničke poslove organa i tijela FBiH Lot 5 -Ugostiteljski šećer sa logotipom - Služba za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine Otvoreni Melik group d.o.o. Visoko 16.12.2014. 25.000,00 SG 03/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 19 - Kafa espresso Mercaffe Otvoreni Melik group d.o.o. Visoko 20.1.2015. 10.000,00 SG 32/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 20 - Kafa espresso Franck Otvoreni Melik group d.o.o. Visoko 20.1.2015. 10.000,00 SG 32/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 21 - Šećer ugostiteljski Otvoreni Melik group d.o.o. Visoko 20.1.2015. 2.000,00 SG 32/15
KJKP Gras d.o.o. Sarajevo Lot 1 - Kafa Otvoreni Melik group d.o.o. Visoko 29.7.2015. 24.613,60 SG 64/15