INEL Medicinska tehnika Sarajevo

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 1: Operacioni stol mobilni Otvoreni INEL Medicinska tehnika Sarajevo Sarajevo 92.827,00 Službeni glasnik BiH 55/11
Kantonalna bolnica Dr. fra Mihovil Sučić, Livno Lot 11: Javna nabava kemikalija, sredstava za dezinfekciju i pomoćnih sredstava Otvoreni INEL Medicinska tehnika Sarajevo Sarajevo 26.8.2011. 17.027,35 Službeni glasnik BiH 76/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 2: Markeri za Onkologiju Otvoreni INEL Medicinska tehnika Sarajevo Sarajevo 16.920,00 Službeni glasnik BiH 96/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 32: Medicinska sredstva XIII/2012 za operacionu salu za potrebe O.J. Centar za srce KCUS-a Otvoreni INEL Medicinska tehnika Sarajevo Sarajevo 14.5.2013. 2.640,00 Službeni glasnik BiH 55/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 5- Set za aspiraciju Otvoreni INEL Medicinska tehnika Sarajevo Sarajevo 15.1.2014. 3.316,00 Službeni glasnik BiH 14/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 7: Etanol (46g) + Isopropanol (27g) + benzilalkohol (1g) Otvoreni INEL Medicinska tehnika Sarajevo Sarajevo 10.2.2014. 29.530,00 Službeni glasnik BiH 26/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 8: Sredstva za dezinfekciju inkubatora Otvoreni INEL Medicinska tehnika Sarajevo Sarajevo 14.2.2014. 5.298,04 Službeni glasnik BiH 26/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 13: Sredstvo za čišćenje i dezinfekciju instrumenata i pribora Otvoreni INEL Medicinska tehnika Sarajevo Sarajevo 10.2.2014. 18.000,00 Službeni glasnik BiH 26/14