BETA-COMPANY d.o.o. Kakanj

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Lot 1: Godišnje angažovanje radnika na sistemu unutrašnje dopreme uglja Otvoreni BETA-COMPANY d.o.o. Kakanj Kakanj 21.4.2011. 86.461,60 Službeni glasnik BiH 53/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Zenica Radovi na prokresu - sječi šume i drugog rastinja na području PJ-ca u ZE-DO kantonu i SB kantonu za potrebe ED Zenica Otvoreni BETA-COMPANY d.o.o. Kakanj Kakanj 30.6.2011. 91.820,97 Službeni glasnik BiH 66/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Lot 4: Nabavka i montaža ograde deponije šljake i pepela Otvoreni BETA-COMPANY d.o.o. Kakanj Kakanj 20.9.2011. 56.360,00 Službeni glasnik BiH 96/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Radovi mašinskog štemaja (kompresorom sa hidrauličnim čekićem) betona, rezanje i bušenje betonskih površina kao i ručni iskop zemlje iz kablovskih kanala Pregovarački BETA-COMPANY d.o.o. Kakanj Kakanj 14.12.2011. 9.783,50 Službeni glasnik BiH 5/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Održavanje čistoće postrojenja zbog održavanja pune pogonske spremnosti postrojenja jer se vrše redovna čišćenja od uglja, ugljene prašine, pepela, šljake i drugih nečistoća koje mogu ugroziti pogonsku spremnost i ispravnost postrojenja Pregovarački BETA-COMPANY d.o.o. Kakanj Kakanj 26.12.2011. 36.630,00 Službeni glasnik BiH 5/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Čišćenje transportnih mostova, prostora oko transportera, galerija, stepeništa, mlinova, dodavača, podesta i kanala, održavanje čistoće otvora za oticanje šljake iz kotlova, hauba i grebača sa rešetkom, čišćenje zagrijača zraka od naslaga pepela, odvoz skupljenog otpada na tačno određena mjesta itd. Otvoreni BETA-COMPANY d.o.o. Kakanj Kakanj 22.3.2012. 82.684,80 Službeni glasnik BiH 25/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Ograđivanje deponije šljake i pepela - II faza za potrebe Podružnice Termoelektrana Kakanj, Kakanj Otvoreni BETA-COMPANY d.o.o. Kakanj Kakanj, Visoko 21.3.2013. 133.200,95 Službeni glasnik BiH 24/13
Opština Kakanj Izvođenje radova na rekonstrukciji vodovoda u MZ Papratnica - podružnica Javor Otvoreni BETA-COMPANY d.o.o. Kakanj Kakanj 26.4.2013. 28.126,94 Službeni glasnik BiH 34/13
Opština Kakanj Lot 1: Izgradnja vodovoda Javor u MZ Papratnica - II faza Otvoreni BETA-COMPANY d.o.o. Kakanj Kakanj 9.1.2014. 14.058,17 Službeni glasnik BiH 6/14
Opština Kakanj Lot 3: Izgradnja vodovoda Varalići u MZ Krševac - I faza Otvoreni BETA-COMPANY d.o.o. Kakanj Kakanj 9.1.2014. 77.624,90 Službeni glasnik BiH 6/14
Opština Kakanj Lot 1: Dovršetak realizacije projekta kanalizacije Stambene Otvoreni BETA-COMPANY d.o.o. Kakanj Kakanj 10.9.2014. 43.382,00 Službeni glasnik BiH 77/14
Opština Kakanj Lot 2: Vodovod Koprivnica (II faza) Otvoreni BETA-COMPANY d.o.o. Kakanj Kakanj 10.9.2014. 29.188,50 Službeni glasnik BiH 77/14
Zavod za planiranje i izgradnju općine Kakanj Lot 2: Izgradnja pomoćnih objekata u naselju Varda Otvoreni BETA-COMPANY d.o.o. Kakanj Kakanj 18.9.2014. 8.405,81 Službeni glasnik BiH 89/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Sanacija ograde kruga TE Kakanj sa obaveznom AKZ - postavljanje okapnice na cokl ograde u TE Kakanj Otvoreni BETA-COMPANY d.o.o. Kakanj Kakanj 16.3.2015. 19.184,00 SG 24/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Izgradnja taložnika mulja na deponiji šljake i pepela u Podružnici Termoelektrana Kakanj, Kakanj Otvoreni BETA-COMPANY d.o.o. Kakanj Kakanj 20.7.2015. 28.278,72 SG 59/15
Opština Ilijaš Lot 3- Izvođenje radova na izgradnji fekalne kanalizacione mreže u MZ Luka - naselje Donja Luka Otvoreni BETA-COMPANY d.o.o. Kakanj Kakanj 3.11.2015. 39.873,68 SG 91/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Dodatni radovi na izgradnji taložnika na deponiji šljake i pepela Pregovarački BETA-COMPANY d.o.o. Kakanj Kakanj 7.12.2015. 4.679,66 SG 95/15