JZU BRC AQUATERM

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Ministarstvo za boračka pitanja KS Lot 1: Pružanje usluge banjsko-klimatskog liječenja (medicinske rehabilitacije) za pripadnike boračke populacije Pregovarački JZU BRC AQUATERM Olovo 25.5.2010. Službeni glasnik BiH 1/11
Ministarstvo za boračka pitanja KS Lot 3 - Pružanje usluge banjskog liječenja (medicinske rehabilitacije) za pripadnike boračke populacije Otvoreni JZU BRC AQUATERM Olovo 2.7.2015. 120.000,00 SG 57/15