JU za sport, odmor i rekreaciju Bihać

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Bihać Nabavka reklamno-propagandnih usluga za regionalnu promociju Direkcije Bihać za period od 12 mjeseci Pregovarački JU za sport, odmor i rekreaciju Bihać Bihać 5.000,00 Službeni glasnik BiH 53/11
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Bihać Reklamno - propagandne usluge za regionalne promocije RD Bihać Pregovarački JU za sport, odmor i rekreaciju Bihać Bihać 20.6.2012. 4.968,00 Službeni glasnik BiH 54/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Bihać Reklamno propagandne usluge za potrebe promotivnih aktivnosti RD Bihać na manifestaciji Novogodišnji turnir u malom nogometu Pregovarački JU za sport, odmor i rekreaciju Bihać Bihać 18.12.2012. 2.490,00 Službeni glasnik BiH 105/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Bihać Reklamno - propagandne usluge za regionalne promocije RD Bihać Pregovarački JU za sport, odmor i rekreaciju Bihać Bihać 30.5.2013. 4.950,00 Službeni glasnik BiH 47/13
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Bihać Reklamno propagandne usluge za regionalne promocije RD Bihać Pregovarački JU za sport, odmor i rekreaciju Bihać Bihać 11.12.2013. 3.480,00 Službeni glasnik BiH 103/13