Optima IT d.o.o

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Opština Centar Sarajevo Lot 11: Servisiranje računarske opreme Otvoreni Optima IT d.o.o Mostar 13.12.2010. 188,00 Službeni glasnik BiH 1/11
Vodovod d.o.o. društvo za vodovod i kanalizaciju Mostar Izbor najpovoljnijeg ponuđača za isporuku računalne opreme prema karakteristikama iz specifikacije u ponudi, a prema potrebama ugovornog tijela za vrijeme trajanja okvirnog sporazuma Otvoreni Optima IT d.o.o Mostar 16.2.2011. 4.220,00 Službeni glasnik BiH 20/11
Vodovod d.o.o. društvo za vodovod i kanalizaciju Mostar Konzultantske usluge, stručna podrška, održavanje i nadogradnja modula PIS i MONV. Pregovarački Optima IT d.o.o Mostar 7.2.2011. 29.880,00 Službeni glasnik BiH 20/11
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Održavanje softwera PIS-a u 2011. godini Pregovarački Optima IT d.o.o Mostar 11.3.2011. 46.080,00 Službeni glasnik BiH 27/11
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Lot 1: Vršenje usluga održavanja radnih stanica za potrebe Središnjeg ureda i Regionalnog centra Banja Luka i njegovih organizacionih jedinica Otvoreni Optima IT d.o.o Mostar 12.5.2011. 60,00 Službeni glasnik BiH 51/11
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Lot 2: Vršenje usluga održavanja radnih stanica za potrebe Regionalnog centra Tuzla i njegovih organizacionih jedinica Otvoreni Optima IT d.o.o Mostar 12.5.2011. 60,00 Službeni glasnik BiH 51/11
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Lot 4: Vršenje usluga održavanja radnih stanica za potrebe Regionalnog centra Mostar i njegovih organizacionih jedinica Otvoreni Optima IT d.o.o Mostar 12.3.2011. 60,00 Službeni glasnik BiH 51/11
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Lot 1: Vršenje usluga održavanja radnih stanica za potrebe Središnjeg ureda i Regionalnog centra Banja Luka i njegovih organizacionih jedinica Otvoreni Optima IT d.o.o Mostar 6.4.2011. 60,00 Službeni glasnik BiH 51/11
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Lot 2: Vršenje usluga održavanja radnih stanica za potrebe Regionalnog centra Tuzla i njegovih organizacionih jedinica Otvoreni Optima IT d.o.o Mostar 6.4.2011. 60,00 Službeni glasnik BiH 51/11
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Lot 4: Vršenje usluga održavanja radnih stanica za potrebe Regionalnog centra Mostar i njegovih organizacionih jedinica Otvoreni Optima IT d.o.o Mostar 31.3.2011. 60,00 Službeni glasnik BiH 51/11
Zavod za penziono i invalidsko osiguranje FBiH PIO/MIO Lot 2: Servisiranje i održavanje kompjutera i kompjutorske opreme za potrebe Zavoda Otvoreni Optima IT d.o.o Mostar 19.7.2011. 14,40 Službeni glasnik BiH 61/11
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Održavanje strojeva za kuvertiranje Otvoreni Optima IT d.o.o Mostar 18.10.2011. 35.687,00 Službeni glasnik BiH 92/11
Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Lot 2: Kontinuirana isporuka laptopa Otvoreni Optima IT d.o.o Mostar 21.12.2011. 7.191,03 Službeni glasnik BiH 1/12
Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Lot 3: Kontinuirana isporuka laserskih štampača Otvoreni Optima IT d.o.o Mostar 21.12.2011. 17.003,16 Službeni glasnik BiH 1/12
Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Lot 5: Kontinuirana isporuka laserskih ručnih skenera za čitanje bar koda Otvoreni Optima IT d.o.o Mostar 21.12.2011. 1.689,74 Službeni glasnik BiH 1/12
Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Lot 7: Kontinuirana isporuka UPS uređaja Otvoreni Optima IT d.o.o Mostar 21.12.2011. 1.363,00 Službeni glasnik BiH 1/12
Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Lot 8: Štampači za virmane Otvoreni Optima IT d.o.o Mostar 21.12.2011. 4.676,84 Službeni glasnik BiH 1/12
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Nabavka računara i računarske opreme za potrebe Ustanove Otvoreni Optima IT d.o.o Mostar 20.12.2011. 193.593,16 Službeni glasnik BiH 7/12
Vodovod d.o.o. društvo za vodovod i kanalizaciju Mostar Konzultantske usluge, stručna podrška, održavanje i nadogradnja instaliranih modula PISWEB i MONVWEB Pregovarački Optima IT d.o.o Mostar 20.3.2012. 29.880,00 Službeni glasnik BiH 23/12
Ministarstvo finansija FBiH - Porezna uprava Federacije Lot 1: Servisiranje, popravka i održavanje računarske opreme i printera (Središnji ured i Kantonalni porezni ured Sarajevo) Otvoreni Optima IT d.o.o Mostar 22.5.2012. 122,40 Službeni glasnik BiH 43/12
Brčko Distrikt BiH Usluge održavanje Revenue Allocation System - aplikativnog softverskog rješenja za raspodjelu prihoda u Direkciji za finansije -Trezor Pregovarački Optima IT d.o.o Mostar 14.6.2012. 12.393,00 Službeni glasnik BiH 60/12
JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo Usluga održavanja i servisiranja opreme - mašina kovertirki tip KERN 2500-1, KERN 2500-2, KERN 686 Pregovarački Optima IT d.o.o Mostar 3.12.2012. 87.900,00 Službeni glasnik BiH 105/12
Zavod za penziono i invalidsko osiguranje FBiH PIO/MIO Servisiranje i održavanje kompjutera i kompjuterske opreme za potrebe FZ MIO/PIO Otvoreni Optima IT d.o.o Mostar 8.1.2013. 22.000,00 Službeni glasnik BiH 4/13
Opština Centar Sarajevo Lot 1: Servisiranje računarske opreme u 2013. i 2014. godini Otvoreni Optima IT d.o.o Mostar 21.1.2013. 15.000,00 Službeni glasnik BiH 6/13
Parlamentarna skupština BiH Nabavka MFP, Telefona i UPS Otvoreni Optima IT d.o.o Mostar 10.4.2013. 28.378,06 Službeni glasnik BiH 32/13