Blicdruk d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu Lot 9: Usluge štampanja knjiga, brošura itd. Otvoreni Blicdruk d.o.o. Sarajevo 10.6.2011. 15.607,80 Službeni glasnik BiH 53/11
Opština Zenica Pružanje usluga štampanja i sukcesivna isporuka administrativnih taksenih maraka za potrebe općine Zenica Otvoreni Blicdruk d.o.o. Sarajevo 14.2.2012. 24.570,00 Službeni glasnik BiH 17/12
Opština Centar Sarajevo Lot 1: Štamparske usluge u 2012. i 2013. godini Otvoreni Blicdruk d.o.o. Sarajevo 12.3.2012. 60.000,00 Službeni glasnik BiH 27/12
JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo Štampa i isporuka poštanskih maraka za 2012. godinu Otvoreni Blicdruk d.o.o. Sarajevo 16.5.2012. 100.120,00 Službeni glasnik BiH 47/12
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Usluge štampanja i grafičke usluge za potrebe Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine Otvoreni Blicdruk d.o.o. Sarajevo 14.9.2012. 119.675,88 Službeni glasnik BiH 74/12
Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Lot 3: Obrazci i blokovi sa bar kod-om Otvoreni Blicdruk d.o.o. Sarajevo 11.9.2012. 177.936,67 Službeni glasnik BiH 79/12
JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo Štampa i isporuka poštanskih maraka za 2013. godinu Otvoreni Blicdruk d.o.o. Sarajevo 20.3.2013. 94.880,00 Službeni glasnik BiH 30/13
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 4: Godišni izvještaj, vizit-kartice, kalendari, rokovnik, pozivnice i sl. Otvoreni Blicdruk d.o.o. Sarajevo 19.3.2013. 49.975,00 Službeni glasnik BiH 32/13
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Usluge štampanja Pregovarački Blicdruk d.o.o. Sarajevo 11.6.2013. 51.320,91 Službeni glasnik BiH 49/13
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Usluge štampanja i grafičke usluge Pregovarački Blicdruk d.o.o. Sarajevo 22.7.2013. 5.370,00 Službeni glasnik BiH 64/13
Opština Centar Sarajevo Štamparske usluge u 2014. i 2015. godini Otvoreni Blicdruk d.o.o. Sarajevo 11.12.2013. 43.683,75 Službeni glasnik BiH 98/13
Opština Zenica Štampanje i sukcesivna isporuka administrativnih taksenih maraka Otvoreni Blicdruk d.o.o. Sarajevo 3. 3. 2014. 21.000,00 Službeni glasnik BiH 18/14
JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo Štampa i isporuka poštanskih maraka za 2014. godinu Otvoreni Blicdruk d.o.o. Sarajevo 27.3.2014. 239.380,00 Službeni glasnik BiH 28/14
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 1: Usluga štampanja i grafičke usluge za potrebe VSTV za 2014. i 2015. godine Otvoreni Blicdruk d.o.o. Sarajevo 13.5.2014. 181.628,81 Službeni glasnik BiH 41/14
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 2: Usluga štampanja koverti i CMS omota spisa predmeta Otvoreni Blicdruk d.o.o. Sarajevo 5.6.2014. 37.196,57 Službeni glasnik BiH 46/14
Parlamentarna skupština BiH Usluge štamanja i uvezivanja štampanih materijala (poslovnici, promotivni letci, svečani memorandum, svečana mapa, itd) Otvoreni Blicdruk d.o.o. Sarajevo 31.10.2014. 33.630,00 Službeni glasnik BiH 91/14
JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo Štampa i isporuka poštanskih maraka za 2015. godinu Otvoreni Blicdruk d.o.o. Sarajevo 10.2.2015. 184.330,00 SG 15/15
Pošte Srpske a.d. Banja Luka Štampanje personalizovnih poštanskih maraka (PPM) Otvoreni Blicdruk d.o.o. Sarajevo 20.5.2015. 2.560,00 SG 45/15