VGT osiguranje d.d. Visoko

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu Lot 8: Usluge osiguranja studenata Otvoreni VGT osiguranje d.d. Visoko Visoko 10.6.2011. 3.840,00 Službeni glasnik BiH 53/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova FBiH - Federalna uprava policije Kolektivno-kombinovano osiguranje uposlenika Otvoreni VGT osiguranje d.d. Visoko Visoko 16.1.2012. 86.800,51 Službeni glasnik BiH 9/12
Opština Novo Sarajevo Lot 1: Osiguranje objekata i opreme Općine Novo Sarajevo Otvoreni VGT osiguranje d.d. Visoko Visoko 4.7.2012. 4.498,61 Službeni glasnik BiH 56/12
Služba za zajedničke poslove ZDK Usluge kolektivnog osiguranja uposlenika Zeničko-dobojskog kantona Otvoreni VGT osiguranje d.d. Visoko Visoko 13.6.2012. 158.010,72 Službeni glasnik BiH 56/12
Sudska policija FBIH Osiguranje službenika sudske policije od posljedica nesretnog slučaja (nezgode) Otvoreni VGT osiguranje d.d. Visoko Visoko 12.12.2012. 170.158,30 Službeni glasnik BiH 105/12
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Lot 1: Vršenje usluga obaveznog osiguranja motornih vozila Središnjeg ureda UIO i Regionalnog centra Banja Luka Otvoreni VGT osiguranje d.d. Visoko Visoko 19.12.2012. 19.208,00 Službeni glasnik BiH 3/13
Opština Zenica Pružanje usluga kolektivnog osiguranja uposlenika opštine Zenica u 2013. godini Otvoreni VGT osiguranje d.d. Visoko Visoko 24.1.2013. 3.204,63 Službeni glasnik BiH 8/13
Obavještajno sigurnosna agencija BiH Osiguranje zaposlenih Otvoreni VGT osiguranje d.d. Visoko Visoko 21.3.2013. 30.000,00 Službeni glasnik BiH 26/13
Vlada BPK, Goražde Pružanje usluga osiguranja imovine u vlasništvu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Otvoreni VGT osiguranje d.d. Visoko Visoko 10.4.2013. 0,00 Službeni glasnik BiH 30/13
Opština Goražde Lot 1: Nabavka usluga kolektivnog osiguranja radnika Otvoreni VGT osiguranje d.d. Visoko Visoko 15.1.2014. 7.824,00 Službeni glasnik BiH 8/14
Opština Zenica Pružanje usluga kolektivnog osiguranja uposlenika Općine Zenica u 2014. godini Otvoreni VGT osiguranje d.d. Visoko Visoko 24.1.2014. 8.390,77 Službeni glasnik BiH 10/14
Zavod za penziono i invalidsko osiguranje FBiH PIO/MIO Osiguranje imovine i lica Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje Otvoreni VGT osiguranje d.d. Visoko Visoko 31.1.2014. 48.741,10 Službeni glasnik BiH 10/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Usluge osiguranja, bankovne i investicijske usluge Otvoreni VGT osiguranje d.d. Visoko Sarajevo 13.3.2014. 6.675,01 Službeni glasnik BiH 26/14
JU Kantonalna bolnica Zenica Nabavka usluga osiguranja imovine od požara i nekih drugih opasnosti u JU Kantonalna bolnica Zenica Otvoreni VGT osiguranje d.d. Visoko Visoko 29.4.2014. 19.429,75 Službeni glasnik BiH 39/14
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 1: Usluge osiguranja djelatnika od nezgode Otvoreni VGT osiguranje d.d. Visoko Visoko 14.07.2014 51.552,00 Službeni glasnik BiH 58/14
Centralna banka BiH Lot 2: Osiguranje autoodgovornosti i kasko osiguranje Otvoreni VGT osiguranje d.d. Visoko Visoko 1.10.2014. 44.997,34 Službeni glasnik BiH 85/14
MH Elektroprivreda RS, Matično preduzeće a.d. Trebinje Osiguranje putničkih vozila Otvoreni VGT osiguranje d.d. Visoko Mostar 4.9.2015. 15.710,76 SG 77/15
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka, Operativno područje Sarajevo Nabavka usluge obaveznog i kasko osiguranja vozila Elektroprenos-a BiH ad Banja Luka Otvoreni VGT osiguranje d.d. Visoko Visoko 11.12.2015. 197.142,99 SG 97/15

VGT osiguranje d.d. Visoko u konzorciju

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
BH Telecom d.d. Sarajevo Nabavka usluga osiguranja motornih i priključnih vozila BH Telecom d.d. Otvoreni Sarajevo - osiguranje d.d., VGT osiguranje d.d. Visoko, Uniqa Osiguranje d.d. Sarajevo Banja Luka, Sarajevo, Sarajevo 26.4.2013. 897.000,00 Službeni glasnik BiH 38/13