Digitarija d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu Lot 5: Nabavka računarske opreme Otvoreni Digitarija d.o.o. Sarajevo 10.6.2011. 10.352,57 Službeni glasnik BiH 53/11
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 7: LCD monitori Otvoreni Digitarija d.o.o. Sarajevo 8.8.2011. 9.900,00 Službeni glasnik BiH 76/11
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 1: Antivirus zaštita za PC računar Otvoreni Digitarija d.o.o. Sarajevo 5.11.2012. 16.000,00 Službeni glasnik BiH 90/12
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 3: Wowza Media Server Otvoreni Digitarija d.o.o. Sarajevo 12.9.2012. 14.992,00 Službeni glasnik BiH 90/12
Opština Novo Sarajevo Nabavka mrežne opreme, instalacija i montaža za potrebe opštine Novo Sarajevo Otvoreni Digitarija d.o.o. Sarajevo 28.12.2012. 11.076,51 Službeni glasnik BiH 1/13
Centralna izborna komisija BiH Lot 4: Tablet uređaji Otvoreni Digitarija d.o.o. Sarajevo 1.10.2013. 7.832,00 Službeni glasnik BiH 83/13
Opština Novo Sarajevo Nabavka laserskih fax aparata i multifuncijskog uređaja za potrebe opštine Novo Sarajevo Otvoreni Digitarija d.o.o. Sarajevo 6.12.2013. 3.674,00 Službeni glasnik BiH 100/13
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 3: nabavka memorije za Cisco UCS servere Otvoreni Digitarija d.o.o. Sarajevo 19.2.2014. 95.261,40 Službeni glasnik BiH 18/14
BH Telecom d.d. Sarajevo Nabavka mrežne opreme i dodatnih dijelova za realizaciju projekta Mellain- Tuzla Otvoreni Digitarija d.o.o. Sarajevo 30.6.2014. 145.938,00 Službeni glasnik BiH 54/14
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 5: Nabavka računara i računarske opreme - multiboard Otvoreni Digitarija d.o.o. Sarajevo 31.7.2014. 19.798,00 Službeni glasnik BiH 62/14
BH Telecom d.d. Sarajevo Monitoring i pomoćna oprema Otvoreni Digitarija d.o.o. Sarajevo 4.12.2014. 79.000,00 Službeni glasnik BiH 101/14