Cosim Systems d.o.o. Banja Luka

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Pošte Srpske a.d. Banja Luka Lot 1: Nabavka rezervnih dijelova za računarsku opremu i komunikacionu opremu Otvoreni Cosim Systems d.o.o. Banja Luka Banja Luka 1.6.2011. 27.088,00 Službeni glasnik BiH 53/11
Pošte Srpske a.d. Banja Luka Održavanje i tehnička podrška Službi mreža Pregovarački Cosim Systems d.o.o. Banja Luka Banja Luka 27.4.2012. 32.400,00 Službeni glasnik BiH 38/12
Pošte Srpske a.d. Banja Luka Održavanje i tehnička podrška Službi mreža Otvoreni Cosim Systems d.o.o. Banja Luka Banja Luka 25.7.2012. 90.000, 00 Službeni glasnik BiH 66/12
Pošte Srpske a.d. Banja Luka Lot 1: Tehnička podrška Službi mreža Otvoreni Cosim Systems d.o.o. Banja Luka Banja Luka 20.5.2013. 120.000,00 Službeni glasnik BiH 40/13
Pošte Srpske a.d. Banja Luka Lot 2: Održavanje i popravak neispravne Backbone opreme Otvoreni Cosim Systems d.o.o. Banja Luka Banja Luka 20.5.2013. 37.200,00 Službeni glasnik BiH 40/13
Pošte Srpske a.d. Banja Luka Rezervni dijelovi za računare Otvoreni Cosim Systems d.o.o. Banja Luka Banja Luka 23.9.2013. 37.606,84 Službeni glasnik BiH 77/13
Granična policija BiH Lot 2: Komunikacijska oprema Otvoreni Cosim Systems d.o.o. Banja Luka Banja Luka 10.12.2013. 167.976,57 Službeni glasnik BiH 98/13
Pošte Srpske a.d. Banja Luka Nabavka opreme za razvoj komunikacionog sistema Otvoreni Cosim Systems d.o.o. Banja Luka Banja Luka 17.2.2014. 35.455,00 Službeni glasnik BiH 18/14
Pošte Srpske a.d. Banja Luka Održavanje i tehnička podrška Službi mreža Otvoreni Cosim Systems d.o.o. Banja Luka Banja Luka 25.6.2014. 120.000,00 Službeni glasnik BiH 56/14
Pošte Srpske a.d. Banja Luka Lot 3: Laserski štampači Otvoreni Cosim Systems d.o.o. Banja Luka Banja Luka 12.6.2014. 140.740,00 Službeni glasnik BiH 56/14
Pošte Srpske a.d. Banja Luka Lot 4: UPS i video nadzor Otvoreni Cosim Systems d.o.o. Banja Luka Banja Luka 12.6.2014. 29.401,00 Službeni glasnik BiH 56/14
Pošte Srpske a.d. Banja Luka Popravak neispravne Backbone opreme Otvoreni Cosim Systems d.o.o. Banja Luka Banja Luka 25.6.2014. 35,00 Službeni glasnik BiH 62/14
Pošte Srpske a.d. Banja Luka Održavanje i tehnička podrška Službi mreža Otvoreni Cosim Systems d.o.o. Banja Luka Banja Luka 15.5.2015. 120.000,00 SG 45/15
Pošte Srpske a.d. Banja Luka Popravak neispravne Backbone opreme Otvoreni Cosim Systems d.o.o. Banja Luka Banja Luka 15.5.2015. 56.000,00 SG 45/15
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS Redovan godišnji pregled sa kalibracijom i opravkom ručnih laserskih radara Traffipatrol XR Pregovarački Cosim Systems d.o.o. Banja Luka Banja Luka 22.7.2015. 2.745,00 SG 66/15
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS Lot 1 - Usluge redovnog pregleda ispravnosti i baždarenja alkometara Alco Quant VS 6020 i VS 6020plus Pregovarački Cosim Systems d.o.o. Banja Luka Banja Luka 17.8.2015. 31.000,00 SG 66/15
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS Lot 2 - Vanredne usluge opravke alkometara marke Alco Quant VS 6020 i VS 6020plus prema ukazanim potrebama ugovornog organa Pregovarački Cosim Systems d.o.o. Banja Luka Banja Luka 17.8.2015. 41.000,00 SG 66/15
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS Lot 3 - Laserski štampač Otvoreni Cosim Systems d.o.o. Banja Luka Banja Luka 3.9.2015. 500,00 SG 72/15
Pošte Srpske a.d. Banja Luka Usluga baždarenja alkoholmetara proiz vođača Envitec marka AlcoQvant 2060 Otvoreni Cosim Systems d.o.o. Banja Luka Banja Luka 14.10.2015. 4.500,00 SG 82/15
Institut za zaštitu i ekologiju Republike Srpske, Banja Luka Nabavka uređaja za mjerenje elektromagnetnog zračenja visokih frekvencija, uključujući 3G i 4G (LTG) mrežu Otvoreni Cosim Systems d.o.o. Banja Luka Banja Luka 2.11.2015. 68.475,24 SG 93/15
Pošte Srpske a.d. Banja Luka Rezervni dijelovi za mrežnu opremu Otvoreni Cosim Systems d.o.o. Banja Luka Banja Luka 1.12.2015. 10.550,00 SG 93/15