MANECO d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Isporuka sredstava za slučaj okolinskih incidenata za potrebe Podružnice Termoelektrane Kakanj, Kakanj Otvoreni MANECO d.o.o. Kakanj 27.4.2011. 9.974,00 Službeni glasnik BiH 53/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Lot 2: Isporuka materijala za brušenje i čišćenje za potrebe Podružnice Termoelektrane Kakanj, Kakanj Otvoreni MANECO d.o.o. Kakanj 26.5.2011. 24.930,59 Službeni glasnik BiH 53/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka vatrogasne opreme u Podružnicu Termoelektrana Kakanj Kakanj Otvoreni MANECO d.o.o. Kakanj 4.3.2013. 21.298,80 Službeni glasnik BiH 20/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka hidrauličkog ulja za Voith turbo spojke u Podružnicu Termoelektrana Kakanj, Kakanj Otvoreni MANECO d.o.o. Kakanj 21.5.2013. 14.826,24 Službeni glasnik BiH 42/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka dijelova za pumpe dekarbonizacije i demineralizacije u Podružnicu Termoelektrana Kakanj, Kakanj Otvoreni MANECO d.o.o. Kakanj 24.6.2013. 22.379,99 Službeni glasnik BiH 51/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka sitnog (potrošnog) elektromaterijala i materijala za viklovanje u Podružnicu Termoelektrana Kakanj Kakanj Otvoreni MANECO d.o.o. Kakanj 27.1.2014. 37.524,90 Službeni glasnik BiH 12/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Višestepena horizontalna centrifugalna pumpa za vodu sa postoljem i elektromotorom- 2 komada Otvoreni MANECO d.o.o. Kakanj 11.2.2014. 28.619,14 Službeni glasnik BiH 12/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka alata Otvoreni MANECO d.o.o. Kakanj 11.2.2014. 49.547,85 Službeni glasnik BiH 12/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Usluge čišćenja i uređenja radnih površina u Podružnici Termoelektrana Kakanj Otvoreni MANECO d.o.o. Kakanj 22.4.2014. 61.885,73 Službeni glasnik BiH 39/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka prskalica za rashladne tornjeve blokova 5 i 6 u Podružnicu Termoelektrana Kakanj Kakanj Otvoreni MANECO d.o.o. Kakanj 30.5.2014. 11.750,20 Službeni glasnik BiH 46/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka dijelova za pumpe bloka 7 u Podružnicu Termoelektrana Kakanj, Kakanj Otvoreni MANECO d.o.o. Kakanj 24.6.2014. 67.559,11 Službeni glasnik BiH 52/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka rasvjetnih tijela za kotlovnicu bloka 7 Otvoreni MANECO d.o.o. Kakanj 14.7.2014. 41.541,80 Službeni glasnik BiH 56/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Čišćenje i uređenje radnih površina u Podružnici Pregovarački MANECO d.o.o. Kakanj 21.8.2014. 20.996,10 Službeni glasnik BiH 68/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka dijelova za ventilatore i otpremu pepela bloka 7 Otvoreni MANECO d.o.o. Kakanj 21.8.2014. 42.680,00 Službeni glasnik BiH 68/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka alata u Podružnicu Termoelektrana Kakanj Kakanj Otvoreni MANECO d.o.o. Kakanj 19.1.2015. 81.512,20 SG 06/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Prskalice Turbo jet fi 30mm= 2000 komada, proizvođača Elpiplast S.R.L Italija ili ekvivalent, polipropilem priključak M50x4 Otvoreni MANECO d.o.o. Kakanj 27.1.2015. 23.980,00 SG 10/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Servis upravljačkih kutija i podešavanje sigurnosnih ventila blokova 5 i 6 u podružnici TE Kakanj Otvoreni MANECO d.o.o. Kakanj 13.2.2015. 44.701,55 SG 15/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka dijelova za pumpe u Podružnicu Termoelektrana Kakanj, Kakanj Otvoreni MANECO d.o.o. Kakanj 25.2.2015. 122.768,63 SG 20/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka opreme za grijanje u TE Kakanj Otvoreni MANECO d.o.o. Kakanj 11.3.2015. 78.919,55 SG 24/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Usluge čišćenja i uređenja radnih površina u Podružnici Termoelektrana Kakanj Kakanj Otvoreni MANECO d.o.o. Kakanj 13.4.2015. 69.273,11 SG 32/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka cijevi i cijevnih elemenata u Podružnicu Termoelektrana Kakanj Kakanj Otvoreni MANECO d.o.o. Kakanj 23.4.2015. 9.607,19 SG 36/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka dijelova spojke elektronapojnih pumpi bloka 5 i 6, za Podružnicu Termoelektrana Kakanj Kakanj Otvoreni MANECO d.o.o. Kakanj 11.5.2015. 9.760,70 SG 39/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka dijelova za reduktore rashladnih tornjeva bloka 7 Otvoreni MANECO d.o.o. Kakanj 14.5.2015. 23.999,58 SG 43/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Usluge podešavanja upravljačkih kutija i sigurnosnih ventila bloka 7 u Podružnici Termoelektrana Kakanj Kakanj Otvoreni MANECO d.o.o. Kakanj 19.8.2015. 24.906,90 SG 66/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Materijal za rasvjetu objekata blokova 5 i 6. u Podružnicu Termoelektrana Kakanj Kakanj Otvoreni MANECO d.o.o. Kakanj 29.9.2015. 49.472,82 SG 77/15