AB PETROL d.o.o. Kakanj

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Lot 1: Isporuka proizvoda od gume i ljepila za potrebe Podružnice Termoelektrane Kakanj, Kakanj Otvoreni AB PETROL d.o.o. Kakanj Kakanj 28.3.2011. 49.464,70 Službeni glasnik BiH 53/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja d.o.o Zenica Nabavka stabilnih vijčanih kompresora za rudarske jame Raspotočje i Stara jama Otvoreni AB PETROL d.o.o. Kakanj Kakanj 21.7.2011. 99.426,73 Službeni glasnik BiH 63/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 1: Laboratorijski mlin za ugalj Otvoreni AB PETROL d.o.o. Kakanj Kakanj 13.10.2011. 11.078,26 Službeni glasnik BiH 86/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Klipovi za kalorimetar IKA WERKE, kontolni ventili za kisik 3/2,dihtunzi, O-ringovi za kalorimetar C 5000 CONTROL IKA WERKE, kvarcni lončići C4, aqua-pro za kalorimetre, konac za paljenje, cel štof za brisanje, benzoeva kiselina, filter vreće za mlin, holenderi i pregled i servisiranje laboratorijskog uređaja za određivanje kalorične vrijednosti goriva Pregovarački AB PETROL d.o.o. Kakanj Kakanj 9.2.2012. 15.076,30 Službeni glasnik BiH 13/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Električni regulacioni ventili sa el. motorom, električni zaporni ventilne povratne klapne, ručni gumirani membranski ventili Otvoreni AB PETROL d.o.o. Kakanj Kakanj 13.3.2012. 39.769,90 Službeni glasnik BiH 21/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Kakanj d.o.o. - Kakanj Nabavku kalorimetara za potrebe Zavisnih društava RMU Kakanj i RMU Đurđevik Otvoreni AB PETROL d.o.o. Kakanj Kakanj 3.4.2012. 77.988,00 Službeni glasnik BiH 29/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Izgradnja postrojenja za otprašivanje na pretovarnim čvorovima PČ5 i PČ6 u TE Kakanj Otvoreni AB PETROL d.o.o. Kakanj Kakanj 9.8.2012. 217.956, 00 Službeni glasnik BiH 66/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Kakanj d.o.o. - Kakanj Od demontiranih čekića proizvesti 6000 novih recikliranih čekića koji moraju ispunjavati zahtjeve navedene u tehničkoj specifikaciji Otvoreni AB PETROL d.o.o. Kakanj Kakanj 16.8.2012. 199.200,00 Službeni glasnik BiH 68/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka dijelova za transportna postrojenja (hidrodinamičkih spojnica) u Podružnicu Termoelektrana Kakanj Kakanj Otvoreni AB PETROL d.o.o. Kakanj Kakanj 27.2.2013. 19.760,00 Službeni glasnik BiH 16/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Kakanj d.o.o. - Kakanj Nabavka trakastog transportera za prevoz ljudi i materijala L=350 za potrebe JP Elektrorpivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU Kakanj d.o.o. - Kakanj Otvoreni AB PETROL d.o.o. Kakanj Kakanj 7.3.2013. 549.780,00 Službeni glasnik BiH 20/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka rezervnih dijelova za pumpe vodenih puhača bloka 5 u Podružnicu Termoelektrana Kakanj, Kakanj Otvoreni AB PETROL d.o.o. Kakanj Kakanj 28.3.2013. 25.859,92 Službeni glasnik BiH 26/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Dijelovi za aparate IKA WERKE GmbH Staufen i servisiranje uređaja Pregovarački AB PETROL d.o.o. Kakanj Kakanj 6.5.2013. 11.996,60 Službeni glasnik BiH 36/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka materijala za odvodnjavanje turbine Pregovarački AB PETROL d.o.o. Kakanj Kakanj 15.5.2013. 8.886,72 Službeni glasnik BiH 40/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka alata za 2012. godinu u Podružnicu Termoelektrana Kakanj, Kakanj Otvoreni AB PETROL d.o.o. Kakanj Kakanj 21.5.2013. 57.842,55 Službeni glasnik BiH 42/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka rezervnih dijelova za servopogone u Podružnicu Termoelektrana Kakanj, Kakanj Otvoreni AB PETROL d.o.o. Kakanj Kakanj 6.6.2013. 23.710,08 Službeni glasnik BiH 47/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Dorada rabljenih mlinskih čekića Pregovarački AB PETROL d.o.o. Kakanj Kakanj 9.8.2013. 99.600,00 Službeni glasnik BiH 64/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka regulacionog ventila u Podružnicu Termoelektrana Kakanj Kakanj Otvoreni AB PETROL d.o.o. Kakanj Kakanj 9.9.2013. 35.596,00 Službeni glasnik BiH 71/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Zamjena servomotora na bloku 5 u TE Kakanj Otvoreni AB PETROL d.o.o. Kakanj Kakanj 3.10.2013. 217.145,00 Službeni glasnik BiH 79/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nabavka ležaja za potrebe TE Tuzla, TE Kakanj i HE na Neretvi Otvoreni AB PETROL d.o.o. Kakanj Kakanj 12.8.2013. 209.853,68 Službeni glasnik BiH 81/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka mjerno-regulacione opreme u Podružnicu Termoelektrana Kakanj Kakanj Pregovarački AB PETROL d.o.o. Kakanj Kakanj 8.10.2013. 55.572,86 Službeni glasnik BiH 81/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Projektovanje, isporuka i ugradnja sistema centralnog podmazivanja pogonskih stanica T5 i T6 za potrebe Podružnice TE Kakanj Otvoreni AB PETROL d.o.o. Kakanj Kakanj 18.12.2013. 17.773,00 Službeni glasnik BiH 2/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka rotora ventilatora rashladnog tornja bloka 7 u Podružnicu TE Kakanj Otvoreni AB PETROL d.o.o. Kakanj Kakanj 31.1.2014. 59.780,00 Službeni glasnik BiH 10/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka rezervnih elektromotora dodavača, prekretnog stroja i grebača šljake Otvoreni AB PETROL d.o.o. Kakanj Kakanj 3.3.2014. 12.490,52 Službeni glasnik BiH 20/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka magnetnih pokazivača nivoa za posude regenerativnog zagrijavanja u Podružnicu Termoelektrana Kakanj Kakanj Otvoreni AB PETROL d.o.o. Kakanj Kakanj 20.3.2014. 28.481,75 Službeni glasnik BiH 24/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Prigušivač buke na pregrijanoj pari-sklop perforiranih rešetki - 4 kompleta, prigušivač buke na bubnju kotla - sklop perforiranih rešetki - 2 kompleta. Otvoreni AB PETROL d.o.o. Kakanj Kakanj 28.3.2014 34.377,00 Službeni glasnik BiH 26/14