SHOT d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Vlada Brčko distrikta Lot 1: Ugovor o nabavi policijske uniforme i dodatne opreme, motociklističke uniforme i opreme, uniforme jedinice za potporu, policijske legitimacije, policijske značke i kožnog omota za legitimaciju i značku - ponovna nabava Otvoreni SHOT d.o.o. Zenica 18.10.2010. 6.104,24 Službeni glasnik BiH 53/11
Vlada Brčko distrikta Lot 4: Ugovor o nabavi policijske uniforme i dodatne opreme, motociklističke uniforme i opreme, uniforme jedinice za potporu, policijske legitimacije, policijske značke i kožnog omota za legitimaciju i značku - ponovna nabava Otvoreni SHOT d.o.o. Zenica 18.10.2010. 10.573,64 Službeni glasnik BiH 53/11
Vlada Brčko distrikta Lot 5: Ugovor o nabavi policijske uniforme i dodatne opreme, motociklističke uniforme i opreme, uniforme jedinice za potporu, policijske legitimacije, policijske značke i kožnog omota za legitimaciju i značku - ponovna nabava Otvoreni SHOT d.o.o. Zenica 18.10.2010. 15.846,42 Službeni glasnik BiH 53/11
Vlada Brčko distrikta Lot 6: Ugovor o nabavi policijske uniforme i dodatne opreme, motociklističke uniforme i opreme, uniforme jedinice za potporu, policijske legitimacije, policijske značke i kožnog omota za legitimaciju i značku - ponovna nabava Otvoreni SHOT d.o.o. Zenica 18.10.2010. 2.059,20 Službeni glasnik BiH 53/11
Vlada Brčko distrikta Lot 10: Ugovor o nabavi policijske uniforme i dodatne opreme, motociklističke uniforme i opreme, uniforme jedinice za potporu, policijske legitimacije, policijske značke i kožnog omota za legitimaciju i značku - ponovna nabava Otvoreni SHOT d.o.o. Zenica 18.10.2010. 4.275,18 Službeni glasnik BiH 53/11
Vlada Brčko distrikta Lot 11: Ugovor o nabavi policijske uniforme i dodatne opreme, motociklističke uniforme i opreme, uniforme jedinice za potporu, policijske legitimacije, policijske značke i kožnog omota za legitimaciju i značku - ponovna nabava Otvoreni SHOT d.o.o. Zenica 18.10.2010. 3.478,18 Službeni glasnik BiH 53/11
JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku elektro šok uređaja Otvoreni SHOT d.o.o. Zenica 14.9.2011. 48.672,00 Službeni glasnik BiH 80/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova ZDK Lot 2: Nabavka košulja dugi rukav, kratki rukav i kravata po 850 komada Otvoreni SHOT d.o.o. Zenica 27.9.2011. 64.175,00 Službeni glasnik BiH 100/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 9: Nabavka muških i ženskih kožnih rukavica Otvoreni SHOT d.o.o. Zenica 30.12.2011. 36.319,14 Službeni glasnik BiH 9/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 11: Nabavka transportne torbe (1100 kom) Otvoreni SHOT d.o.o. Zenica 30.12.2011. 69.433,65 Službeni glasnik BiH 9/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova FBiH - Federalna uprava policije Lot 2: Sukcesivna isporuka laboratorijskog sitnog inventara i potrošnog materijala Otvoreni SHOT d.o.o. Zenica 24.2.2012. 33.927,57 Službeni glasnik BiH 23/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova SBK Lot 2: Nabavka ljetnih policijskih cipela Otvoreni SHOT d.o.o. Zenica 6.8.2012. 33.669,40 Službeni glasnik BiH 74/12
Brčko Distrikt BiH Nabavka digitalnog sistema radio-veze sa GPS praćenjem za potrebe Policije Brčko BiH Otvoreni SHOT d.o.o. Zenica 10.9.2012. 213.563,00 Službeni glasnik BiH 74/12
JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo Ugovor o nabavci i isporuci zimske službene obuće za poštonoše i čuvare JP BH POŠTA d.o.o. Sarajevo Otvoreni SHOT d.o.o. Zenica 15.11.2012. 37.765,00 Službeni glasnik BiH 96/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova FBiH - Federalna uprava policije Lot 2: Reagensi za biohemijska i imunološka ispitivanja Otvoreni SHOT d.o.o. Zenica 28.2.2013. 14.630,00 Službeni glasnik BiH 18/13
Granična policija BiH Lot 3: Nabavka opreme za prenos podataka i glasa Otvoreni SHOT d.o.o. Zenica 29.7.2013. 21.471,19 Službeni glasnik BiH 64/13
Državna agencija za istrage i zaštitu - SIPA Lot 3: Nabavka opreme za protivdiverzionu zaštitu: Nabavka vodenog topa - distruptora Otvoreni SHOT d.o.o. Zenica 5.8.2013. 37.950,00 Službeni glasnik BiH 66/13
Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH Lot 1: Teleskopska ogledala Otvoreni SHOT d.o.o. Zenica 31.10.2013. 12.400,00 Službeni glasnik BiH 87/13
Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH Lot 2: Alat, oprema Otvoreni SHOT d.o.o. Zenica 31.10.2013. 11.490,00 Službeni glasnik BiH 87/13
Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH Lot 3: Detektor eksploziva Otvoreni SHOT d.o.o. Zenica 31.10.2013. 1.680,00 Službeni glasnik BiH 87/13
Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH Lot 6: Detektor Otvoreni SHOT d.o.o. Zenica 31.10.2013. 21.960,00 Službeni glasnik BiH 87/13
Brčko Distrikt BiH Lot 1: Specijalna oprema - oprema za kontrolu javnih nereda Otvoreni SHOT d.o.o. Zenica 24.12.2012. 41.920,00 Službeni glasnik BiH 98/13
Brčko Distrikt BiH Lot 2: Specijalna oprema- taktička oprema Otvoreni SHOT d.o.o. Zenica 24.12.2012. 30.920,00 Službeni glasnik BiH 98/13
Brčko Distrikt BiH Lot 3: Specijalna oprema- zaštitna oprema Otvoreni SHOT d.o.o. Zenica 24.12.2012. 25.355,00 Službeni glasnik BiH 98/13
Brčko Distrikt BiH Lot 1: SPECIJALNA OPREMA-RONILAČKA OPREMA Otvoreni SHOT d.o.o. Zenica 8.5.2014. 15.130,00 Službeni glasnik BiH 41/14