EFCO-NAT d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Lot 3: Remont armature na kotlu za potrebe Podružnice Termoelektrane Kakanj, Kakanj Otvoreni EFCO-NAT d.o.o. Maglaj 28.3.2011. 77.059,00 Službeni glasnik BiH 53/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Remont visokotlačne armature i ostale armature na bloku 5 u Podružnici Termoelektrana Kakanj, Kakanj Otvoreni EFCO-NAT d.o.o. Maglaj 4.2.2013. 39.811,00 Službeni glasnik BiH 14/13
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Rezervni dijelovi za pumpne agregate Litostroj Otvoreni EFCO-NAT d.o.o. Maglaj 14.10.2013. 28.333,32 Službeni glasnik BiH 85/13
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Lot 1: Rezervni dijelovi za pumpne agregate Elko Elektrokovina Otvoreni EFCO-NAT d.o.o. Maglaj 15.11.2013. 15.566,04 Službeni glasnik BiH 93/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Baždarenje sigurnosnih ventila blokova 3, 4, 5 i zajedničkih postrojenja Otvoreni EFCO-NAT d.o.o. Maglaj 12.6.2014. 46.720,00 Službeni glasnik BiH 48/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Remont armature u strojarnici i kotlovnici bloka 7 - 230 MW Otvoreni EFCO-NAT d.o.o. Maglaj 29.8.2014. 62.040,00 Službeni glasnik BiH 71/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Remont i baždarenje sigurnosne armature bloka 3, 4, 5, 6 i zajedničkih postrojenja u 2015. god. Otvoreni EFCO-NAT d.o.o. Maglaj 25.2.2015. 58.260,00 SG 20/15