ENIKON d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Lot 2: Godišnje angažovanje radnika u Pogonu Održavanje na izvođenju bravarsko-zavarivačkih radova na održavanju cijevnog sistema kotlova, pumpi i ostalih postrojenja u strojarnici blokova 5, 6 i 7 za potrebe Podružnice Termoelektrane Kakanj, Kakanj Otvoreni ENIKON d.o.o. Kakanj 23.2.2011. 97.440,00 Službeni glasnik BiH 53/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Lot 2: Remont aramature na bloku 6-110 MW za potrebe Podružnice Termoelektrane Kakanj, Kakanj Otvoreni ENIKON d.o.o. Kakanj 20.6.2011. 97.260,00 Službeni glasnik BiH 53/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Lot 9: Priprema posuda pod pritiskom za redovan inspektorski pregled Otvoreni ENIKON d.o.o. Kakanj 13.10.2011. 19.100,00 Službeni glasnik BiH 96/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Kapitalni remont turbine bloka 5 u Podružnici Termoelektrana Kakanj, Kakanj Otvoreni ENIKON d.o.o. Kakanj 13.2.2013. 94.875,00 Službeni glasnik BiH 14/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Angažovanje radnika za izvođenje bravarsko-zavarivačkih radova na održavanju cijevnog sistema kotlova 5,6 i 7, pumpi i ostalih postrojenja u strojarnici blokova 5,6 i 7 u grupama Naručioca radova ili samostalno u 2013. godini za potrebe Podružnice Termoelektrana Kakanj, Kakanj Otvoreni ENIKON d.o.o. Kakanj 6.5.2013. 106.350,00 Službeni glasnik BiH 38/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Remont cijevnog sistema kotla u Podružnici Termoelektrana Kakanj Kakanj Otvoreni ENIKON d.o.o. Kakanj 23.9.2013. 84.190,50 Službeni glasnik BiH 75/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Popravka U cijevnog registra posude NTZ5 Otvoreni ENIKON d.o.o. Kakanj 28. 2. 2014. 14.450,00 Službeni glasnik BiH 20/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Remont armature i pumpi vodenih puhača u kotlovnici bloka 5 Otvoreni ENIKON d.o.o. Kakanj 5.3.2014. 18.175,00 Službeni glasnik BiH 20/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Usluge na sanaciji zavarenih spojeva na bubnju kotla bloka 7 Pregovarački ENIKON d.o.o. Kakanj 5.3.2014. 44.920,00 Službeni glasnik BiH 20/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Remont armature u strojarnici bloka-5 Otvoreni ENIKON d.o.o. Kakanj 12.3.2014. 81.259,00 Službeni glasnik BiH 20/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Remont cijevnog sistema kotla i zagrijača zraka bloka 6 Otvoreni ENIKON d.o.o. Kakanj 25.3.2014. 90.195,00 Službeni glasnik BiH 24/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Priprema posuda pod pritiskom za inspektorski pregled Otvoreni ENIKON d.o.o. Kakanj 30.4.2014. 31.810,50 Službeni glasnik BiH 39/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Remont armature u strojarnici bloka 6-110 MW Otvoreni ENIKON d.o.o. Kakanj 6.5.2014. 39.195,60 Službeni glasnik BiH 39/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Bravarsko-zavarivačke usluge na održavanju turbinskih postrojenja i armatura u strojarnici i kotlovnici blokova 5,6 i 7, održavanju linija mljevenja uglja, dodavačima uglja, linija transporta pepela, linija unutrašnje dopreme uglja do kotlovskih bunkera te sistema rashladnih voda blokova 5,6 i 7. Otvoreni ENIKON d.o.o. Kakanj 23.4.2014. 139.150,00 Službeni glasnik BiH 39/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Usluge održavanja cijevnog sistema kotlova bloka 5, 6 (110 MW) i 7 (230 MW) Otvoreni ENIKON d.o.o. Kakanj 29.8.2014. 155.500,00 Službeni glasnik BiH 71/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Demontažno montažni radovi na pregrijaču B kotla bloka 7-230 MW u TE Kakanj Otvoreni ENIKON d.o.o. Kakanj 28.8.2014. 214.795,00 Službeni glasnik BiH 77/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Remont armature u strojarnici bloka 5 u Podružnici Termoelektrana Kakanj Kakanj Otvoreni ENIKON d.o.o. Kakanj 24.2.2015. 44.135,00 SG 20/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Poslovi na armaturi u kotlovnici i pumpama vodenih puhača Otvoreni ENIKON d.o.o. Kakanj 20.4.2015. 26.150,00 SG 34/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Godišnje usluge za izvođenje bravarsko-zavarivačkih usluga u Pogonu održavanja za 2015. godinu. Otvoreni ENIKON d.o.o. Kakanj 30.4.2015. 135.900,00 SG 39/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Remont armature u kotlovnici i strojarnici bloka 7-230 MW u Podružnici Termoelektrana Kakanj Kakanj Otvoreni ENIKON d.o.o. Kakanj 21.10.2015. 59.440,00 SG 82/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Cijevni registar za niskotlačni zagrijač sa plivajućom glavom A=280 m2 (NTZ - 1) - 1 kom Otvoreni ENIKON d.o.o. Kakanj 30.11.2015. 82.950,00 SG 95/15