Iskratel d.o.o. Kranj

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Održavanje opreme proizvođača Iskratel koju JP HT ima u svojoj mreži Pregovarački Iskratel d.o.o. Kranj Slovenija 3.6.2011. 42.900,00 Službeni glasnik BiH 53/11
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Održavanje opreme proizvođača Iskratel koju JP HT d.d. Mostar ima u svojoj mreži Tehnička podrška sistema SI 2000 za objekte ATC Kiseljak i ATC Žepče sa pripadajućim RSS Pregovarački Iskratel d.o.o. Kranj Slovenija 9.5.2012. 38.725,43 Službeni glasnik BiH 40/12
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 1: Nabavka NT ISDN uređaja - analogni Otvoreni Iskratel d.o.o. Kranj Slovenija 5.4.2013. 161.649,34 Službeni glasnik BiH 38/13
BH Telecom d.d. Sarajevo Proširenja kapaciteta MSAN uređaja tipa MSAN SI3000 u direkcijama Zenica i Tuzla 5265/5630/5635 Pregovarački Iskratel d.o.o. Kranj Slovenija 18.4.2014. 165.267,63 Službeni glasnik BiH 54/14
BH Telecom d.d. Sarajevo Implementaciju SSP funkcionalnosti na paru NGN georedundantnih čvorova Pregovarački Iskratel d.o.o. Kranj Slovenija 27.6.2014. 62.110,35 Službeni glasnik BiH 58/14
BH Telecom d.d. Sarajevo Nabavka 3G/2G home gateway Otvoreni Iskratel d.o.o. Kranj Slovenija 15.12.2014. 226.876,28 SG 01/15

Iskratel d.o.o. Kranj u konzorciju

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Realizacija projekta nadgradnje i proširenja telefonske mreže Otvoreni Siecom d.o.o., BS Telecom Solutions d.o.o., Iskratel d.o.o. Kranj Sarajevo, Slovenija 14.8.2014. 905.253,04 Službeni glasnik BiH 71/14