IPSA Institut d.o.o.Sarajevo

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Memorijalni centar Srebrenica - Potočari spomen obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995. godine Ugovor za pružanje usluga revizije idejne i izvedbene projektne dokumentacije svih faza za izgradnju II faze Memorijalnog centra Srebrenica-Potočari, Spomen obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995. godine, Srebrenica u kompleksu Tvornice akumulatora u Potočarima-Srebrenica Konkurentski IPSA Institut d.o.o.Sarajevo Sarajevo 21.6.2011. 39.078,00 Službeni glasnik BiH 53/11
Opština Rogatica Lot 1: Izrada glavnog projekta fekalne kanalizacije naselja Plješevica Otvoreni IPSA Institut d.o.o.Sarajevo Sarajevo 4.10.2011. 7.371,00 Službeni glasnik BiH 1/12
Opština Rogatica Lot 3: Izrada glavnog projekta fekalne kanalizacije naselja Ptičinjak Otvoreni IPSA Institut d.o.o.Sarajevo Sarajevo 4.10.2011. 2.925,00 Službeni glasnik BiH 1/12
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 1: Nadzor radova na izgradnji infrastrukture telekomunikacijskih objekata JP HT d.d. Mostar na području ZHŽ, HNŽ,HBŽ Otvoreni IPSA Institut d.o.o.Sarajevo Sarajevo 9.1.2012. 12.996,00 Službeni glasnik BiH 7/12
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 2: Nadzor radova na izgradnji infrastrukture telekomunikacijskih objekata JP HT d.d. Mostar na području SK, BPK, SBŽ Otvoreni IPSA Institut d.o.o.Sarajevo Sarajevo 9.1.2012. 12.996,00 Službeni glasnik BiH 7/12
JP Ceste FBiH d.o.o. Revizija glavnog projekta tunela Karaula (T7), duljine L=cca 860 m, na cesti M18, dionica Kladanj - Podpaklenik, potez prevoj Karaula Otvoreni IPSA Institut d.o.o.Sarajevo Sarajevo 22.5.2012. 11.623,93 Službeni glasnik BiH 43/12
KJP ZOI '84 d.o.o. Sarajevo Izrada glavnog projekta sanacije i rekonstrukcije stadiona za brzo klizanje Zetra Otvoreni IPSA Institut d.o.o.Sarajevo Sarajevo 29.10.2012. 78.000,00 Službeni glasnik BiH 92/12
JP Ceste FBiH d.o.o. Usluge izrade Studije opravdanosti za Program modernizacije magistralnih cesta Federacije BiHREF. JPCFBH/02.1-6544-U/12-FT Otvoreni IPSA Institut d.o.o.Sarajevo Sarajevo 5.12.2012. 119.820,00 Službeni glasnik BiH 100/12
JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar Izrada investiciono-tehničke dokumentacije autoceste Tuzla-Žepče-priključak na koridor Vc; Ref. JPAC 323-A56-12 Otvoreni IPSA Institut d.o.o.Sarajevo Sarajevo 26.12.2012. 2.309.557,44 Službeni glasnik BiH 105/12
JP Ceste FBiH d.o.o. Lot 1: Obilaznica Kalesija, L= cca 5.8 km Otvoreni IPSA Institut d.o.o.Sarajevo Sarajevo 24.12.2012. 21.367,52 Službeni glasnik BiH 6/13
JP Ceste FBiH d.o.o. Lot 5: Obilaznica Livna, L= cca 13 km Otvoreni IPSA Institut d.o.o.Sarajevo Sarajevo 24.12.2012. 42.735,04 Službeni glasnik BiH 6/13
JP Ceste FBiH d.o.o. Lot 7: Obilaznica Bihaća, L= cca 17.6 km Otvoreni IPSA Institut d.o.o.Sarajevo Sarajevo 24.12.2012. 47.008,55 Službeni glasnik BiH 6/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Analiza tehničkih podloga i izrada projekta dopuna Investiciono tehničke dokumentacije za blok 8 u TE Kakanj u cilju ispunjavanja zahtjeva iz prethodne vodne saglasnosti Otvoreni IPSA Institut d.o.o.Sarajevo Sarajevo 16.7.2013. 27.900,00 Službeni glasnik BiH 57/13
JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar Izrada Glavnog projekta centra za održavanje i kontrolu prometa (COKP Sarajevo) Otvoreni IPSA Institut d.o.o.Sarajevo Sarajevo 13.8.2013. 74.371,00 Službeni glasnik BiH 68/13
JP Ceste FBiH d.o.o. Usluge izrade idejnog projekta nastavka Obilaznice Velike Kladuše L=cca 2km uraditi dvije varijante rekonstrukcije, te izvesti potreban nivo geoistražnih radova za nivo idejnog projekta. Projektom je obuhvaćen i idejno rješenje jednog mosta (čiji otvor je potrebno dimenzionirati), orijetaciono otvora 20 m. Otvoreni IPSA Institut d.o.o.Sarajevo Sarajevo 4.9.2013. 11.905,00 Službeni glasnik BiH 71/13
Grad Trebinje Rekonstrukcija i moderizacija PPOV Otvoreni IPSA Institut d.o.o.Sarajevo Sarajevo 11.9.2013. 41.860,00 Službeni glasnik BiH 77/13
JP Ceste FBiH d.o.o. Izrada studije opravdanosti za obilaznice u okviru programa modernizacije cesta F BiH LOT 7, obilaznica Bihaća, dodatne usluge Pregovarački IPSA Institut d.o.o.Sarajevo Sarajevo 29.1.2014. 2.564,10 Službeni glasnik BiH 12/14
Opština Velika Kladuša Usluga projektovanja sekundarne kanalizacione mreže Otvoreni IPSA Institut d.o.o.Sarajevo Sarajevo 24.2.2014. 33.300,00 Službeni glasnik BiH 24/14
Opština Kalesija Nabavka usluga za izradu Prostornog plana Općine Kalesija za period 2011-2031. godina Otvoreni IPSA Institut d.o.o.Sarajevo Sarajevo 11.6.2014. 33.000,00 Službeni glasnik BiH 50/14
Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova Izrada izvedbenih projekata za četiri objekta. Ukupna korisna stambena povrina je 7600 m2 Otvoreni IPSA Institut d.o.o.Sarajevo Sarajevo 5.1.2015. 22.800,00 SG 03/15
Opština Velika Kladuša Lot 2- Izrada regulacionog plana Šumatačke bare Otvoreni IPSA Institut d.o.o.Sarajevo Sarajevo 22.4.2015. 7.900,00 SG 41/15
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Izrada projekta instalacija javne rasvjete na području Općine Novi Grad Otvoreni IPSA Institut d.o.o.Sarajevo Sarajevo 6.7.2015. 16.520,00 SG 55/15
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Ugovor za nabavku usluga: Izrada separata Glavnog projekta V transverzale od P33 do P 37 spoja sa ul. Safeta Hadžića (sa elementima južne longitudinale), a prema uslovnoj Prometnoj saglasnosti Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo Pregovarački IPSA Institut d.o.o.Sarajevo Sarajevo 2.9.2015. 11.700,00 SG 72/15
Opština Banovići Izrada prostornog plana za područje općine Banvoići za period 2015 - 2035. Otvoreni IPSA Institut d.o.o.Sarajevo Sarajevo 14.8.2015. 22.700,00 SG 72/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Izrada glavnog projekta sanacije i unapređenja sistema mreže otvorenih kanala za prihvat i transport oborinskih voda na dijelu postojećeg kompleksa TE Tuzla, Tuzla Otvoreni IPSA Institut d.o.o.Sarajevo Sarajevo 3.9.2015. 13.200,00 SG 74/15