JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Pružanje zdravstvenih usluga koje se finansiraju iz sredstava fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine, za 2011. godinu Pregovarački JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA Zenica 20.5.2011. 364.153,00 Službeni glasnik BiH 53/11
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 1: Pružanje usluga iz Programa zdravstvene zaštite za 2013.godinu Pregovarački JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA Zenica 10.6.2013. 1.409.704,00 Službeni glasnik BiH 68/13
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 4- Pružanje usluga iz programa zdravstvene zaštite za 2014. godinu Pregovarački JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA Zenica 27.12.2013. 5.584.741,00 Službeni glasnik BiH 12/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 4- Nabavka multifunkcijskog color uređaja Otvoreni JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA Ilidža 17.12.2014 4.774,00 SG 01/15
Stručna služba za zajedničke poslove Kantona Sarajevo Nabavka i isporuka usisivača za mokro-suho usisavanje za potrebe Kantona Sarajevo Pregovarački JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA Ilidža 30.12.2014. 3.858,97 SG 01/15
Stručna služba za zajedničke poslove Kantona Sarajevo Lot 4- Ugovor obuhvata tekuće održavanje (redovno i vanredno) računara i računarske opreme (no name i brand name) opreme Kantona Sarajevo u toku 2015. godine. Otvoreni JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA Ilidža 14.1.2015. 20,00 SG 06/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 4 - Pružanje usluga iz Programa zdravstvene zaštite za 2015. godinu Pregovarački JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA Zenica 26.12.2014. 2.038.512,00 SG 08/15
JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo Lot 3- Nabavka fotokopir uređaja Otvoreni JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA Ilidža 19.3.2015. 19.920,08 SG 30/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka opreme za digitalizaciju (Skener A3 formata, Multifunkcionalni uređaj A3, Network access storage, Switch, ormarić za swich, access point, Monitor LCD, Network generacije Core i5, uređaj za spiralni uvez) Otvoreni JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA Ilidža 29.6.2015. 37.906,87 SG 53/15
Stručna služba za zajedničke poslove Kantona Sarajevo Nabavka i isporuka opreme za održavanje higijene za potrebe Kantona Sarajevo /mašina za pranje ekstrakcijom i paročistač/ Pregovarački JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA Ilidža 30.7.2015. 1.726,50 SG 66/15
Veterinarski fakultet Sarajevo Nabavka servera, mrežne opreme i serverskih licenci za potrebe Veterinarskog Instituta Veterinarskog fakulteta Sarajevo Otvoreni JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA Ilidža 13.8.2015. 29.944,00 SG 72/15
Veterinarski fakultet Sarajevo Nabavka firewall uređaja sa pripadajućim servisima za sigurnost kompletne mreže i veze između Veterinarskog fakulteta i Veterinarskog Instituta Otvoreni JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA Ilidža 16.11.2015. 13.900,00 SG 89/15
Agencija za javne nabavke BiH Nabavka računarske opreme Otvoreni JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA Ilidža 11.12.2015. 106.717,99 SG 97/15