Auto Truck Trade d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JKP Rad d.o.o. Sarajevo Lot 2: Ugovor o vršenju usluga servisiranja putničkih i teretnih vozila Otvoreni Auto Truck Trade d.o.o. Sarajevo 10.6.2011. 51.480,00 Službeni glasnik BiH 53/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrodistribucija a.d. Pale Nabavka motornog vozila sa dizalicom i poluprikolicom Otvoreni Auto Truck Trade d.o.o. Sarajevo 13.12.2011. 274.175,00 Službeni glasnik BiH 1/12
Gradska toplana a.d. - Preduzeće za proizvodnju i isporuku toplotne energije Doboj Nabavka kamiona Otvoreni Auto Truck Trade d.o.o. Sarajevo 5.9.2012. 298.000,00 Službeni glasnik BiH 74/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Nabavka originalnih dijelova potrebnih za tekuće održavanje vozila iz proizvodnog programa MAN Pregovarački Auto Truck Trade d.o.o. Sarajevo 22.2.2013. 13.000,00 Službeni glasnik BiH 20/13
Šumskoprivredno društvo Srednjobosanske šume d.o.o. Donji Vakuf Nabava usluga popravke mjenjača kamiona MAN Pregovarački Auto Truck Trade d.o.o. Visoko 4.8.2015. 9.317,08 SG 64/15
Šumskoprivredno društvo Srednjobosanske šume d.o.o. Donji Vakuf Nabava usluga popravke mjenjača i ugradnje rezervnih originalnih dijelova kamiona MAN Pregovarački Auto Truck Trade d.o.o. Visoko 3.9.2015. 4.244,95 SG 74/15