Silnica d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Opština Centar Sarajevo Lot 2: Intervencijske popravke i održavanje telefonske centrale sa telefonskim aparatima, telefonskom i računarskom mrežom Otvoreni Silnica d.o.o. Sarajevo 6.12.2010. 260,00 Službeni glasnik BiH 1/11
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Održavanje telefonskih centrala, telefona i telefonskih instalacija Otvoreni Silnica d.o.o. Sarajevo 16.11.2011. 20.028,75 Službeni glasnik BiH 94/11
Opština Centar Sarajevo Lot 2: Intervencijske popravke i održavanje telefonske centrale sa telefonskim aparatima, telefonskom i računarskom mrežom Otvoreni Silnica d.o.o. Sarajevo 28.11.2011. 8.000,00 Službeni glasnik BiH 100/11
Agencija za policijsku podršku BiH Održavanje i servisiranje bežičnih telefona, telefona, telefax aparata i telefonske centrale Otvoreni Silnica d.o.o. Sarajevo 6.6.2012. 8.547,00 Službeni glasnik BiH 48/12
Opština Novo Sarajevo Nabavka IP i analognih telefonskih aparata za potrebe Oćine Novo Sarajevo Otvoreni Silnica d.o.o. Sarajevo 27.12.2012. 7.340,00 Službeni glasnik BiH 1/13
Opština Centar Sarajevo Lot 1: Održavanje računarske mreže u 2013. i 2014. godini Otvoreni Silnica d.o.o. Sarajevo 21.1.2013. 15.000,00 Službeni glasnik BiH 6/13
Opština Centar Sarajevo Lot 2: Intervencijske popravke i održavanje telefonske centrale sa telefonskim aparatima i telefonskom mrežom Otvoreni Silnica d.o.o. Sarajevo 29.1.2013. 5.000,00 Službeni glasnik BiH 14/13
Služba za zajedničke poslove organa i tijela FBiH Lot 6: Sukcesivno pružanje usluga redovnog održavanja instalacija centralnog grijanja, kotlovnica, dimnjaka i održavanja i servisiranja opreme u proračunskoj 2013. i proračunskoj 2014. godini, po Lot-ovima Otvoreni Silnica d.o.o. Sarajevo 27.5.2013. 10.000,00 Službeni glasnik BiH 49/13
Opština Centar Sarajevo Lot 2: Intervencijske popravke i održavanje telefonske centrale sa telefonskim aparatima i telefonskom mrežom Otvoreni Silnica d.o.o. Sarajevo 31.12.2013. 220,00 Službeni glasnik BiH 2/14
Opština Centar Sarajevo Intervencijske popravke i održavanje telefonske centrale sa telefonskim aparatima i telefonskom mrežom Otvoreni Silnica d.o.o. Ilidža 31.12.2014. 20.000,00 SG 01/15
Opština Centar Sarajevo Održavanje računarske mreže i ostalih usluga na instalaciji u 2015. i 2016. godini Otvoreni Silnica d.o.o. Ilidža 15.1.2015. 32.439,20 SG 06/15