Dejokop d.o.o. Bok

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Lot 1: Poslovnica Elektro Orašje i RJ Elektro Domajevac-Šamac - Izvođenje zemljano-građevinskih radova po potrebi i žurnih intervencija za DP Sjever Otvoreni Dejokop d.o.o. Bok Orašje 9.6.2011. 158.079,20 Službeni glasnik BiH 51/11
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Lot 2: Poslovnica Elektro Odžak - Izvođenje zemljano-građevinskih radova po potrebi i žurnih intervencija za DP Sjever Otvoreni Dejokop d.o.o. Bok Orašje 9.6.2011. 79.698,40 Službeni glasnik BiH 51/11
Opština Domaljevac Šamac Sanacija poljskog (ljetnog) nasipa na području općine Domaljevac-Šamac Otvoreni Dejokop d.o.o. Bok Orašje 1.9.2011. 93.428,67 Službeni glasnik BiH 76/11
Agencija za vodno područje rijeke Save Izvođenje radova tekućeg održavanja CS Đurići -Vučilovac (crpna stanica, čuvarska kuća, 2 gravitaciona ispusta, pripadajući odvodni i dovodni kanali) Otvoreni Dejokop d.o.o. Bok Orašje 8.3.2012. 110.567,35 Službeni glasnik BiH 23/12
Brčko Distrikt BiH Lot 2: Uređenje - sanacija korita i obala rijeke Brke na potezu Javne česme u MZ Brka Otvoreni Dejokop d.o.o. Bok Orašje 10.9.2012. 61.116,34 Službeni glasnik BiH 81/12
Agencija za vodno područje rijeke Save Tekuće održavanje zaštitnog vodnog objekta crpne stanice Đurići - Vučilovac na području Brčko BiH za 2013. godinu Otvoreni Dejokop d.o.o. Bok Orašje 31.12.2012. 127.917,05 Službeni glasnik BiH 3/13
Brčko Distrikt BiH Lot 1: Tekuće održavanje izgrađenih vodoprivrednih objekata na području Brčko BiH Otvoreni Dejokop d.o.o. Bok Orašje 18.7.2013. 19.297,51 Službeni glasnik BiH 63/13
Brčko Distrikt BiH Lot 2: Tekuće održavanje izgrađenih vodoprivrednih objekata na području Brčko BiH Otvoreni Dejokop d.o.o. Bok Orašje 18.7.2013. 8.444,36 Službeni glasnik BiH 63/13
Brčko Distrikt BiH Lot 1: Izrada idejnog projekta i glavnog projekta za nastavak regulacije rijeke Tinje od regulisanog dijela od mosta u Goricama pa uzvodno Otvoreni Dejokop d.o.o. Bok Orašje 4.3.2013. 18.803,41 Službeni glasnik BiH 93/13
Brčko Distrikt BiH Lot 3: Izrada idejnog projekta i glavnog projekta za nastavak regulacije rijeke Brke u Mz Palanka Otvoreni Dejokop d.o.o. Bok Orašje 4.3.2013. 9.230,00 Službeni glasnik BiH 93/13
Brčko Distrikt BiH Lot 5: Izrada idejnog projekta i glavnog projekta za izgradnju potpornog zida u koritu rijeke Brke kod objekta Zejnilovića, Redžića i objekta LD Lane u MZ G. Rahić Otvoreni Dejokop d.o.o. Bok Orašje 4.3.2013. 2.564,10 Službeni glasnik BiH 93/13
Brčko Distrikt BiH Lot 6: Izrada idejnog projekta i glavnog projekta za izgradnju potpornog zida u starom koritu rijeke Tinje kod kapele sv. Franje Asiškog u MZ G. Vukšić Otvoreni Dejokop d.o.o. Bok Orašje 4.3.2013. 2.564,10 Službeni glasnik BiH 93/13
Brčko Distrikt BiH Lot 7: Izrada idejnog projekta i glavnog projekta za odvodnju viška vode iz kanala PD Posavina u naselju Omerbegovača -2.faza Otvoreni Dejokop d.o.o. Bok Orašje 4.3.2013. 5.982,90 Službeni glasnik BiH 93/13
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Izvođenje zemljano-građevinskih radova za potrebe izvođenja priključaka u DP Sjever Otvoreni Dejokop d.o.o. Bok Orašje 23.6.2014. 213.000,00 Službeni glasnik BiH 83/14
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Lot 2- Izvođenje radova na prosijecanju raslinja (prokresavanju) za potrebe redovitog održavanja DV-a i NNM-a u DP Centar i DP Sjever Otvoreni Dejokop d.o.o. Bok Orašje 1.10.2014. 65.164,80 SG 36/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Sarajevo Sječa šume - prokres na području Kantona Sarajevo Otvoreni Dejokop d.o.o. Bok Orašje 28.9.2015. 57.750,00 SG 81/15
Agencija za vodno područje rijeke Save Sanacija armirano-betonskog zida na lokalitetu Pauk, općina Domaljevac-Šamac, Srednja Posavina Otvoreni Dejokop d.o.o. Bok Orašje 15.10.2015. 117.467,41 SG 84/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Bihać Lot 1- Prokres drveća i rastinja ispod elektroenergetskih objekata na području PJD Bihać i PJD Cazin Otvoreni Dejokop d.o.o. Bok Orašje 9.11.2015. 19.320,00 SG 91/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Bihać Lot 2- Prokres drveća i rastinja ispod elektroenergetskih objekata na području PJD Bosanska Krupa, PJD Bužim i PJD Velika Kladuša Otvoreni Dejokop d.o.o. Bok Orašje 9.11.2015. 14.946,77 SG 91/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Bihać Lot 3- Prokres drveća i rastinja ispod elektroenergetskih objekata na području PJD Bosanski Petrovac, PJD Ključ i PJD Sanski Most Otvoreni Dejokop d.o.o. Bok Orašje 9.11.2015. 14.030,63 SG 91/15
Opština ORAŠJE Rekonstrukcija dijela glavnog objedskog kanala Otvoreni Dejokop d.o.o. Bok Orašje 3.12.2015. 162.008,38 SG 95/15