Litvatrans d.d.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Đurđevik d.o.o. - Đurđevik Prevoz radnika RMU Đurđevik na posao i sa posla Otvoreni Litvatrans d.d. Banovići 15.6.2010. 483.369,97 Službeni glasnik BiH 51/11
RMU Banovići d.d. Banovići Usluge prevoza radnika Pregovarački Litvatrans d.d. Banovići 13.6.2012. 186.530,38 Službeni glasnik BiH 58/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Đurđevik d.o.o. - Đurđevik Prevoz radnika RMU Đurđevik na posao i sa posla Otvoreni Litvatrans d.d. Banovići 3.8.2012. 565.542,86 Službeni glasnik BiH 62/12
RMU Banovići d.d. Banovići Usluge prevoza radnika Otvoreni Litvatrans d.d. Banovići 1.10.2012. 4.578.590,00 Službeni glasnik BiH 83/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Đurđevik d.o.o. - Đurđevik Prevoz radnika Pregovarački Litvatrans d.d. Banovići 7.10.2013. 140.486,68 Službeni glasnik BiH 79/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Đurđevik d.o.o. - Đurđevik Prevoz radnika ZD Rudnik mrkog uglja Đurđevik na posao i sa posla Otvoreni Litvatrans d.d. Banovići 7.11.2013. 537.291,90 Službeni glasnik BiH 93/13
RMU Banovići d.d. Banovići Prevoz radnika RMU Banovići Otvoreni Litvatrans d.d. Banovići 1.9.2014. 4.729.848,00 Službeni glasnik BiH 75/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Đurđevik d.o.o. - Đurđevik Prevoz radnika RMU Đurđevik Pregovarački Litvatrans d.d. Banovići 13. 11. 2014. 93.153,10 Službeni glasnik BiH 92/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Đurđevik d.o.o. - Đurđevik Prevoz radnika ZD Rudnik mrkog uglja "Đurđevik na posao i sa posla Otvoreni Litvatrans d.d. Banovići 23.1.2015. 537.291,90 SG 08/15
Dom zdravlja Banovići Usluge prevoza zaposlenih Pregovarački Litvatrans d.d. Banovići 19.5.2015. 16.616,28 SG 43/15