ITALGROUP d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Zavod za transfuzijsku medicinu FBIH Lot 6: Aparati za sterilnu konekciju Otvoreni ITALGROUP d.o.o. Sarajevo 4.5.2011. 44.813,66 Službeni glasnik BiH 51/11
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 1: Infuzioni set (priključak na fiziološku otopinu-Luer Lock) Pregovarački ITALGROUP d.o.o. Sarajevo 28.10.2011. 11.538,46 Službeni glasnik BiH 88/11
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 2: Šprice 10 i 20 ml, Igle injekcione 0,8x40 mm i igle injekcione 0,9x40 mm Pregovarački ITALGROUP d.o.o. Sarajevo 28.10.2011. 17.555,55 Službeni glasnik BiH 88/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 1: Opeacioni stol (1 kom) Otvoreni ITALGROUP d.o.o. Sarajevo 235.145,00 Službeni glasnik BiH 92/11
Zavod za transfuzijsku medicinu FBIH Lot 1: Kese za uzimanje i konzervaciju krvi Otvoreni ITALGROUP d.o.o. Sarajevo 11.11.2011. 208.622,70 Službeni glasnik BiH 94/11
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Hirurške rukavice nesterilne Pregovarački ITALGROUP d.o.o. Sarajevo 12.12.2011. 30.769,23 Službeni glasnik BiH 102/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 7: Zaštitna oprema Otvoreni ITALGROUP d.o.o. Sarajevo 16.3.2012. 4.430,00 Službeni glasnik BiH 45/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 8: Zaštitne rukavice sa sadržajem olova sterilne Otvoreni ITALGROUP d.o.o. Sarajevo 16.3.2012. 4.500,00 Službeni glasnik BiH 45/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 9: Zaštitne naočale sa postraničnom zaštitom integriranom u drške Otvoreni ITALGROUP d.o.o. Sarajevo 16.3.2012. 2.820,00 Službeni glasnik BiH 45/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 26: Hidrofilne žice vodilje Otvoreni ITALGROUP d.o.o. Sarajevo 16.3.2012. 75.950,00 Službeni glasnik BiH 45/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 31: Mikrokateteri i mikrožica Otvoreni ITALGROUP d.o.o. Sarajevo 16.3.2012. 10.640,00 Službeni glasnik BiH 45/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 38: Kateteri za postavljanje koilova Otvoreni ITALGROUP d.o.o. Sarajevo 16.3.2012. 118.320,00 Službeni glasnik BiH 45/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 40: Embolizacijske mikrosfere za embolizaciju hipervaskularnih tumora i AV malformacija Otvoreni ITALGROUP d.o.o. Sarajevo 16.3.2012. 102.788,00 Službeni glasnik BiH 45/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 1: Eze - šlinge za monopolarni resetoskop OES Pro proizvođača Olympus ili ekvivalent Otvoreni ITALGROUP d.o.o. Sarajevo 1.6.2012. 58.083,00 Službeni glasnik BiH 47/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 3: Kateteri sa Tiemanovim vrhom Otvoreni ITALGROUP d.o.o. Sarajevo 1.6.2012. 608,00 Službeni glasnik BiH 47/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 4: Kateteri Nelaton Otvoreni ITALGROUP d.o.o. Sarajevo 1.6.2012. 6.912,00 Službeni glasnik BiH 47/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 9: Kese za urostomu Otvoreni ITALGROUP d.o.o. Sarajevo 1.6.2012. 20.400,00 Službeni glasnik BiH 47/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 15: Pomoćni medicinski materijal I Otvoreni ITALGROUP d.o.o. Sarajevo 1.6.2012. 14.200,00 Službeni glasnik BiH 47/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 22: Materijal za ginekologiju i akušerstvo Otvoreni ITALGROUP d.o.o. Sarajevo 1.6.2012. 43.300,00 Službeni glasnik BiH 47/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 23: Špatule Otvoreni ITALGROUP d.o.o. Sarajevo 1.6.2012. 5.450,00 Službeni glasnik BiH 47/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 1: Laboratorijski dijagnostički material I Otvoreni ITALGROUP d.o.o. Sarajevo 11.6.2012. 57.750,00 Službeni glasnik BiH 48/12
JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica - Drin Fojnica Nabavka i sukcesivna isporuka pelena za djecu i odrasle Otvoreni ITALGROUP d.o.o. Sarajevo 25.6.2012. 46.451,28 Službeni glasnik BiH 54/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 9: Elektrode za EKG Otvoreni ITALGROUP d.o.o. Sarajevo 25.6.2012. 36.511,00 Službeni glasnik BiH 62/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 12: Kondomi urinarni Otvoreni ITALGROUP d.o.o. Sarajevo 25.6.2012. 2.296,00 Službeni glasnik BiH 62/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 14: Sistemi za infuziju Otvoreni ITALGROUP d.o.o. Sarajevo 25.6.2012. 145.600,00 Službeni glasnik BiH 62/12