AB MEDIC d.o.o. Sarajevo

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Zavod za transfuzijsku medicinu FBIH Lot 1: Inverzioni mikroskop sa stočićem za čitanje Terasakijevih ploča Otvoreni AB MEDIC d.o.o. Sarajevo Sarajevo 15.3.2011. 37.510,00 Službeni glasnik BiH 51/11
Zavod za poljoprivredu FBiH Nabavka uređaja za određivanje radionuklida u Federalnom zavodu za poljoprivredu Sarajevo Otvoreni AB MEDIC d.o.o. Sarajevo Sarajevo 30.9.2011. 178.400,00 Službeni glasnik BiH 92/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 24: Purification speen kit Otvoreni AB MEDIC d.o.o. Sarajevo Sarajevo 29.6.2012. 1.810,00 Službeni glasnik BiH 62/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 40: Power plex Y Otvoreni AB MEDIC d.o.o. Sarajevo Sarajevo 29.6.2012. 820,00 Službeni glasnik BiH 62/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 46: Reagencije za amplifikaciju genoma, DIPlex Kit Otvoreni AB MEDIC d.o.o. Sarajevo Sarajevo 29.6.2012. 30.025,00 Službeni glasnik BiH 62/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 49: Consumable laboratory supplies I Otvoreni AB MEDIC d.o.o. Sarajevo Sarajevo 29.6.2012. 82.140,00 Službeni glasnik BiH 62/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 50: Consumable laboratory supplies II Otvoreni AB MEDIC d.o.o. Sarajevo Sarajevo 29.6.2012. 4.697,00 Službeni glasnik BiH 62/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 64: Sets for cervical specimen collection (transport medium and devices) Otvoreni AB MEDIC d.o.o. Sarajevo Sarajevo 29.6.2012. 8.100,00 Službeni glasnik BiH 62/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 72: Elisa - Listeria monocytogenes Otvoreni AB MEDIC d.o.o. Sarajevo Sarajevo 29.6.2012. 14.100,00 Službeni glasnik BiH 62/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 77: Homogenizer Otvoreni AB MEDIC d.o.o. Sarajevo Sarajevo 29.6.2012. 4.350,00 Službeni glasnik BiH 62/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 78: Kit for Extraction of Genomic Bacterial DNA from Patient Specimens Otvoreni AB MEDIC d.o.o. Sarajevo Sarajevo 29.6.2012. 1.950,00 Službeni glasnik BiH 62/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 164: Cryoblock, Microbank Otvoreni AB MEDIC d.o.o. Sarajevo Sarajevo 29.6.2012. 4.200,00 Službeni glasnik BiH 62/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 202: Hybrid Capture test 2. generacije za dijagnostiku HPV (Humani papillomavirus), aplikatibilno na DML 2000 Luminometar ili ekvivalent Otvoreni AB MEDIC d.o.o. Sarajevo Sarajevo 29.6.2012. 149.881,00 Službeni glasnik BiH 62/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 204: Potrebe za elektronsku mikroskopiju - AGAR Otvoreni AB MEDIC d.o.o. Sarajevo Sarajevo 29.6.2012. 8.444,00 Službeni glasnik BiH 62/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 205: Reagensi za izolaciju DNA/RNA Otvoreni AB MEDIC d.o.o. Sarajevo Sarajevo 29.6.2012. 211.007,00 Službeni glasnik BiH 62/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 207: Reagens za H1N1 - SuperScriptPlatinum One - Step qRT-PCR S 500 rnx Otvoreni AB MEDIC d.o.o. Sarajevo Sarajevo 29.6.2012. 26.660,00 Službeni glasnik BiH 62/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Potrošni materijal aplikatibilan na tehnologiju Eppendorf ili ekvivalent Otvoreni AB MEDIC d.o.o. Sarajevo Sarajevo 1.8.2012. 333.003, 00 Službeni glasnik BiH 66/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 7: Nabavka medicinske opreme za realizaciju projekta Future medicine Otvoreni AB MEDIC d.o.o. Sarajevo Sarajevo 12.2.2013. 14.887,00 Službeni glasnik BiH 51/13
Zavod za transfuzijsku medicinu FBIH Lot 5: Frižider za duboko zamrzavanje Otvoreni AB MEDIC d.o.o. Sarajevo Sarajevo 1.8.2013. 27.927,00 Službeni glasnik BiH 71/13
JAVNA USTANOVA UNIVERZITET U TUZLI Lot 2: Gelovi, puferi i kit za bojenje za elektroforeze i centrikoni za izolaciju proteina Otvoreni AB MEDIC d.o.o. Sarajevo Sarajevo 14.2.2014. 6.130,00 Službeni glasnik BiH 24/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova FBiH - Federalna uprava policije Nabavka laboratorijskog potrošnog materijala Pregovarački AB MEDIC d.o.o. Sarajevo Sarajevo 18.3.2014. 11.112,00 Službeni glasnik BiH 24/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova FBiH - Federalna uprava policije Kitovi za izolaciju xy-23 hromozomalno vezane markere Otvoreni AB MEDIC d.o.o. Sarajevo Sarajevo 9.5.2014. 48.851,00 Službeni glasnik BiH 39/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 2: Antitijela za manuelnu imunohistohemiju i pripadajući materijal za parafinske rezove 2 Otvoreni AB MEDIC d.o.o. Sarajevo Sarajevo 23.4.2014. 73.995,00 Službeni glasnik BiH 39/14
Klinički centar Banja Luka Lot 55: Ep.DUALFILTERT.I.P.S. 0-20 L(PCR- sterilne) Otvoreni AB MEDIC d.o.o. Sarajevo Sarajevo 5.5.2014. 1380,00 Službeni glasnik BiH 41/14
Klinički centar Banja Luka Lot 56: Ep. DUALFILTER T.I.P.S. 2-100 L ( PCR - sterilne) Otvoreni AB MEDIC d.o.o. Sarajevo Sarajevo 5.5.2014. 1380,00 Službeni glasnik BiH 41/14