PROM-AR d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Đurđevik d.o.o. - Đurđevik Visokonaponski kablovi Otvoreni PROM-AR d.o.o. Travnik 14.6.2011. 59.505,00 Službeni glasnik BiH 51/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Lot 1: Isporuka mlinskih poluga za potrebe Podružnice Termoelektrane Kakanj, Kakanj Otvoreni PROM-AR d.o.o. Travnik 6.5.2011. 102.792,00 Službeni glasnik BiH 53/11
RMU Banovići d.d. Banovići Lot 2: Bronza i obojeni metali za potrebe ugovornog organa Otvoreni PROM-AR d.o.o. Travnik 12.7.2011. 150.965,85 Službeni glasnik BiH 65/11
BH Telecom d.d. Sarajevo Sigurnosni sef, 39 kom. Otvoreni PROM-AR d.o.o. Travnik 8.11.2011. 74.771,58 Službeni glasnik BiH 92/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Prečke transportnog lanca - kovane (ponovni postupak) Otvoreni PROM-AR d.o.o. Travnik 9.8.2012. 172.500,00 Službeni glasnik BiH 70/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Mlinski čekići, 6000 komada prema crtežu koji je sastavni dio tehničke specifikacije i tenderske dokumentacije Otvoreni PROM-AR d.o.o. Travnik 22.11.2012. 226.140,00 Službeni glasnik BiH 96/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Otkivci Otvoreni PROM-AR d.o.o. Travnik 4.2.2013. 125.103,28 Službeni glasnik BiH 12/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka livenih pancer ploča u Podružnicu Termoelektrana Kakanj Kakanj Otvoreni PROM-AR d.o.o. Travnik 18.2.2013. 16.523,80 Službeni glasnik BiH 16/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka mlinskih čekića u Podružnicu Termoelektrana Kakanj, Kakanj Pregovarački PROM-AR d.o.o. Travnik 11.12.2013. 244.000,00 Službeni glasnik BiH 100/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka dijelova za kracer bloka 5 u Podružnicu Termoelektrana Kakanj, Kakanj Otvoreni PROM-AR d.o.o. Travnik 7.1.2014. 57.584,03 Službeni glasnik BiH 4/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Pancer ploča zadnja bočna - 20 komada, pancer ploča vrata - 90 komada, pancer ploča zadnja međuvrata - 14 komada, rolna - 8 komada Otvoreni PROM-AR d.o.o. Travnik 17.3.2014. 23.111,34 Službeni glasnik BiH 24/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Isporuka odlivaka za bager pumpe prema crtežima Otvoreni PROM-AR d.o.o. Travnik 12.6.2014. 178.600,00 Službeni glasnik BiH 48/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 2: Stezač lanca Otvoreni PROM-AR d.o.o. Travnik 27.6.2014. 21.000,00 Službeni glasnik BiH 58/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nabavka dijelova za kracere bloka 7 u TE Kakanj Otvoreni PROM-AR d.o.o. Travnik 17.7.2014. 131.732,00 Službeni glasnik BiH 60/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nabavka roto sita na bloku 7 u TE Kakanj Otvoreni PROM-AR d.o.o. Travnik 25.8.2014. 50.010,00 Službeni glasnik BiH 68/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka elektromotora Otvoreni PROM-AR d.o.o. Travnik 24.9.2014. 34.000,00 Službeni glasnik BiH 79/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka dijelova za ventilatore dimnih plinova i svježeg zraka, dijelova za filtere i otpremu pepela bloka 6 u Podružnicu Termoelektrana Kakanj Kakanj Otvoreni PROM-AR d.o.o. Travnik 9.4.2015. 54.798,00 SG 32/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik Abid Lolić d.o.o. Travnik Lot 1- Ulazni par za reduktor SKAT-a Otvoreni PROM-AR d.o.o. Travnik 12.6.2015. 11.925,00 SG 49/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik Abid Lolić d.o.o. Travnik Lot 2- Međuvratilo I stepena reduktora SKAT-a Otvoreni PROM-AR d.o.o. Travnik 12.6.2015. 2.600,00 SG 49/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik Abid Lolić d.o.o. Travnik Lot 3- Međuvratilo II stepena reduktora SKAT-a Otvoreni PROM-AR d.o.o. Travnik 12.6.2015. 2.850,00 SG 49/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja d.o.o Zenica Rezervni dijelovi za grabuljaste transportere Otvoreni PROM-AR d.o.o. Travnik 25.7.2015. 81.240,00 SG 61/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka cijevi i cijevnih elemenata za kotao bloka 7 u Podružnicu Termoelektrana Kakanj Kakanj Otvoreni PROM-AR d.o.o. Travnik 25.7.2015. 18.851,00 SG 61/15
RMU Banovići d.d. Banovići Čelične cijevi Otvoreni PROM-AR d.o.o. Travnik 5.8.2015. 163.008,88 SG 66/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja d.o.o Zenica Reduktori za transportne sisteme Otvoreni PROM-AR d.o.o. Travnik 11.8.2015. 323.529,00 SG 66/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Nabavka odlivaka za bager pumpe Otvoreni PROM-AR d.o.o. Travnik 7.8.2015. 49.000,00 SG 66/15