Almos-Trade d.o.o. Sarajevo

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Betonske i drenažne cijevi, šahtovi i ivičnjaci Otvoreni Almos-Trade d.o.o. Sarajevo Sarajevo 6.6.2011. 87.726,00 Službeni glasnik BiH 51/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nabavka betonskih cijevi i armirano-betonskih nogara za potrebe elektrodistributivnih podružnica Otvoreni Almos-Trade d.o.o. Sarajevo Sarajevo 27.11.2014. 231.551,00 Službeni glasnik BiH 94/14
JP Komunalno d.o.o. Mostar Nabavka betona i betonskih prerađevina za potrebe JP Komunalno d.o.o. Mostar, u skladu sa specifikacijom roba. Otvoreni Almos-Trade d.o.o. Sarajevo Mostar 15.1.2015. 281.537,00 SG 13/15
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS 27-15 Armirano betonski poklopci, betonske cijevi i šahtovi Otvoreni Almos-Trade d.o.o. Sarajevo Mostar 16.6.2015. 88.930,00 SG 51/15