LIV ELEKTRONIK d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Razni elektro materijal Otvoreni LIV ELEKTRONIK d.o.o. Sarajevo 6.6.2011. 38.296,00 Službeni glasnik BiH 51/11
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Lot 2: Usluge prevoza ljudi i tereta putarom sa vozačem, nosivosti 2-3,5 t, sa ugrađenim puferom i elektro instalacijom za priključna vozila Otvoreni LIV ELEKTRONIK d.o.o. Sarajevo 30.12.2011. 25.650,00 Službeni glasnik BiH 5/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Lot 4: Usluge prevoza ljudi i tereta putarom sa vozačem, nosivosti 2-3,5 t, sa ugrađenim puferom i elektro instalacijom za priključna vozila Otvoreni LIV ELEKTRONIK d.o.o. Sarajevo 13.3.2012. 28.665,00 Službeni glasnik BiH 25/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Lot 2: Usluge iznajmljivanja stubnih vibronabijača za zemlju (bez rukovaoca) na području Unsko-sanskog kantona Otvoreni LIV ELEKTRONIK d.o.o. Sarajevo 14.5.2012. 8.100,00 Službeni glasnik BiH 40/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Lot 4: Usluge iznajmljivanja stubnih vibronabijača za zemlju (bez rukovaoca) na području Bosansko-podrinjskog kantona Otvoreni LIV ELEKTRONIK d.o.o. Sarajevo 14.5.2012. 0,00 Službeni glasnik BiH 40/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Lot 1: Usluge iznajmljivanja rezačica za asfalt i beton (bez rukovaoca) na području Tuzlanskog kantona Otvoreni LIV ELEKTRONIK d.o.o. Sarajevo 9.5.2012. 4.987,50 Službeni glasnik BiH 43/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Lot 2: Usluge iznajmljivanja rezačica za asfalt i beton (bez rukovaoca) na području Unsko-sanskog kantona Otvoreni LIV ELEKTRONIK d.o.o. Sarajevo 9.5.2012. 0,00 Službeni glasnik BiH 43/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Lot 3: Usluge iznajmljivanja rezačica za asfalt i beton (bez rukovaoca) na području Sarajevskog kantona Otvoreni LIV ELEKTRONIK d.o.o. Sarajevo 9.5.2012. 8.400,00 Službeni glasnik BiH 43/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Lot 1: Iznajmljivanje kamiona kipera sa vozačem na području kantona Sarajevo Otvoreni LIV ELEKTRONIK d.o.o. Sarajevo 30.5.2012. 132.300,00 Službeni glasnik BiH 47/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Iznajmljivanje vibronabijača za zemlju (bez rukovaoca) na području Zeničko-dobojskog kantona Otvoreni LIV ELEKTRONIK d.o.o. Sarajevo 12.7.2012. 14.208,00 Službeni glasnik BiH 58/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Lot 1: Usluge iznamljivanja kompresora (bez rukovaoca) na području Srednjobosanskog kantona Otvoreni LIV ELEKTRONIK d.o.o. Sarajevo 17.7.2012. 21.240,00 Službeni glasnik BiH 62/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Lot 2: Usluge iznamljivanja kompresora (bez rukovaoca) na području Zeničko-dobojskog kantona Otvoreni LIV ELEKTRONIK d.o.o. Sarajevo 17.7.2012. 21.800,00 Službeni glasnik BiH 62/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Lot 2: Iznajmljivanje kamiona kipera sa vozačem na području Srednjo-bosanskog kantona Otvoreni LIV ELEKTRONIK d.o.o. Sarajevo 5.7.2012. 76.650, 00 Službeni glasnik BiH 66/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Lot 4: Iznajmljivanje kamiona putara sa vozačem na području Srednjo-bosanskog kantona Otvoreni LIV ELEKTRONIK d.o.o. Sarajevo 5.7.2012. 117.000, 00 Službeni glasnik BiH 66/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Lot 3: Usluge iskopa radnim mašinama (bageri rovokopači) sa rukovaocem, mase 2,5 - 3,5 t na području Otvoreni LIV ELEKTRONIK d.o.o. Sarajevo 16.7.2012. 53.960,00 Službeni glasnik BiH 68/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Lot 1: Sigurnosni sistem za potrebe izrade rešetkastih i cijevnih stubova Otvoreni LIV ELEKTRONIK d.o.o. Sarajevo 20.8.2012. 147.650,00 Službeni glasnik BiH 81/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Lot 2: Usluge iznajmljivanja rezačice za asfalt i beton (bez rukovaoca) na području Srednjebosanskog kantona Otvoreni LIV ELEKTRONIK d.o.o. Sarajevo 8.10.2012. 19.200,00 Službeni glasnik BiH 83/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Lot 2: Iznajmljivanje kamiona kipera sa vozačem na području KS-2.000 sati Otvoreni LIV ELEKTRONIK d.o.o. Sarajevo 25.9.2012. 57.600,00 Službeni glasnik BiH 87/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Usluge iznajmljivanja stubnih vibronabijača za zemlju (bez rukovaoca), za potrebe izgradnje objekata koje realizira Telecom Inženjering Otvoreni LIV ELEKTRONIK d.o.o. Sarajevo 6.12.2012. 29.700,00 Službeni glasnik BiH 105/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Usluge iznajmljivanja rezačice za asfalt i beton (bez rukovaoca) na području FBiH Otvoreni LIV ELEKTRONIK d.o.o. Sarajevo 7.11.2012. 56.400,00 Službeni glasnik BiH 105/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Lot 2: Usluga iznajmljivanja skladišnog prostora Otvoreni LIV ELEKTRONIK d.o.o. Sarajevo 14.12.2012. 20.958,48 Službeni glasnik BiH 3/13
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Usluga iznajmljivanja skladišnog prostora za potrebe skladištenja materijala neophodnog za izgradnju telekomunikacijskih objekata za potrebe Telecom Inženjeringa na području Kantona Sarajevo Otvoreni LIV ELEKTRONIK d.o.o. Sarajevo 23.11.2012. 49.950,00 Službeni glasnik BiH 3/13
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Lot 1: Iznajmljivanje vibronabijača na području Srednje-bosanskog kantona Otvoreni LIV ELEKTRONIK d.o.o. Sarajevo 25.12.2012. 14.500,00 Službeni glasnik BiH 3/13
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 4: Ulazna vrata Otvoreni LIV ELEKTRONIK d.o.o. Sarajevo 19.12.2012. 31.096,00 Službeni glasnik BiH 30/13
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Lot 1: Sukcesivna isporuka građevinskog materijala - betona na području opštine Goražde Otvoreni LIV ELEKTRONIK d.o.o. Sarajevo 17.5.2013. 49.020,00 Službeni glasnik BiH 40/13