ENERGY COMMERCE d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Državna agencija za istrage i zaštitu - SIPA Lot 4: Isporuka goriva na području grada Mostara Otvoreni ENERGY COMMERCE d.o.o. Mostar 12.5.2011. 31.903,42 Službeni glasnik BiH 51/11
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Nabavka nafte i naftnih derivata za potrebe voznog parka Mostar Otvoreni ENERGY COMMERCE d.o.o. Mostar 7.8.2012. 108.292,80 Službeni glasnik BiH 62/12
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Lot 1: Nabava nafte i naftnih derivata - Mostar Pregovarački ENERGY COMMERCE d.o.o. Mostar 8.1.2013. 75.264,62 Službeni glasnik BiH 4/13
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Lot 1: Nabava nafte i naftnih derivata - Mostar Otvoreni ENERGY COMMERCE d.o.o. Mostar 29.4.2013. 515.775,99 Službeni glasnik BiH 36/13
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Nabava nafte i naftnih derivata Mostar Otvoreni ENERGY COMMERCE d.o.o. Mostar 6.8.2013. 116.865,60 Službeni glasnik BiH 63/13
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Lot 3: Nabavka motornog goriva na benzinskim pumpama na području grada Mostara Otvoreni ENERGY COMMERCE d.o.o. Mostar 22.9.2014. 257.632,25 Službeni glasnik BiH 80/14