LOGOSOFT d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Centralna izborna komisija BiH Lot 4: Usluga kriptovane zaštite sistema i podataka uz Public Key Infrastructure sa edukacijom Otvoreni LOGOSOFT d.o.o. Sarajevo 29.11.2010. 59.326,02 Službeni glasnik BiH 1/11
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 1: Edukacija informatičkog osoblja iz oblasti Microsoft sistemskih i mrežnih rješenja Konkurentski LOGOSOFT d.o.o. Sarajevo 24.11.2010. 4.200,00 Službeni glasnik BiH 1/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Pružanje Internet usluga za potrebeJP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Otvoreni LOGOSOFT d.o.o. Sarajevo 22.12.2010. 24.000,00 Službeni glasnik BiH 1/11
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Usluga implementacije Identity management softvera CMS/TCMS sistema Otvoreni LOGOSOFT d.o.o. Sarajevo 27.1.2011. 116.050,00 Službeni glasnik BiH 9/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Unaprijeđenje sigurnosti internet čvora i mreže EP BiH sa realizacijom udaljenog pristupa putem interneta za potrebeJP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Pregovarački LOGOSOFT d.o.o. Sarajevo 2.2.2011. 256.180,28 Službeni glasnik BiH 16/11
Nezavisni operator sistema u BiH Usluga redovnog održavanja web aplikacije Pregovarački LOGOSOFT d.o.o. Sarajevo 21.6.2011. 500,00 Službeni glasnik BiH 57/11
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 2: VM Ware backup system Otvoreni LOGOSOFT d.o.o. Sarajevo 20.07.2011. 68.944,00 Službeni glasnik BiH 65/11
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 1: MS Project Professional, MS Project Server, MS Forefront Identity Manager CAL licence; Otvoreni LOGOSOFT d.o.o. Sarajevo 29.7.2011. 89.197,00 Službeni glasnik BiH 70/11
Zavod za penziono i invalidsko osiguranje FBiH PIO/MIO Nabavka softvera i licenci za antivirusnu zaštitu, zaštitu od zlonamjernog koda i neželjene pošte (spama) za osobna računala, servere i e-mail gateway Otvoreni LOGOSOFT d.o.o. Sarajevo 28.11.2011. 91.505,00 Službeni glasnik BiH 96/11
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Lot 1: Vršenje usluga pristupa internet mreži iz RC Sarajevo Otvoreni LOGOSOFT d.o.o. Sarajevo 17.10.2011. 146,25 Službeni glasnik BiH 100/11
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Održavanje mrežne (WAN/LAN) opreme pravosudnog informacionog sistema Pregovarački LOGOSOFT d.o.o. Sarajevo 8.12.2011. 22.136,41 Službeni glasnik BiH 100/11
Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Lot 9: Kontinuirana isporuka servera Otvoreni LOGOSOFT d.o.o. Sarajevo 12.12.2011. 16.407,42 Službeni glasnik BiH 1/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nabavka aktivne mrežne opreme za potrebe Direkcije Društva i distributivnih podružnicaJP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Otvoreni LOGOSOFT d.o.o. Sarajevo 15.12.2011. 123.327,25 Službeni glasnik BiH 3/12
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Obezbjeđenje pristupa internet mreži Pregovarački LOGOSOFT d.o.o. Sarajevo 28.12.2012. 3.480,00 Službeni glasnik BiH 5/12
Zavod za planiranje razvoja KS Predmet ugovora je iznalaženje rješenja za uspostavljanje stalnih veza za razmjenu računarskih podataka između svih opština KS, Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša KS, Grada Sarajeva i Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Otvoreni LOGOSOFT d.o.o. Sarajevo 29.12.2011. 32.280,00 Službeni glasnik BiH 5/12
Nezavisni operator sistema u BiH Nabavka usluge redovnog održavanja web aplikacije Pregovarački LOGOSOFT d.o.o. Sarajevo 29.8.2012. 6.000,00 Službeni glasnik BiH 74/12
Zavod za planiranje razvoja KS Rješenje i uspostavljanje stalnih veza za razmjenu računarskih podataka između svih Opština K. S. (Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad, Ilidža, Vogošća, Ilijaš, Hadžići i Trnovo), Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša K. S., Grada Sarajevo i Zavoda za planiranje razvoja K. S. za 2013. godinu Otvoreni LOGOSOFT d.o.o. Sarajevo 26.11.2012. 35.802,00 Službeni glasnik BiH 98/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nabavka opreme i usluga za proširenje i održavanje Disk Storage sistema u Direkciji JP EP BiH d.d. - Sarajevo Otvoreni LOGOSOFT d.o.o. Sarajevo 10.12.2012. 366.985,00 Službeni glasnik BiH 102/12
Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Ponovljeni postupak za nabavku Microsoft licenci Otvoreni LOGOSOFT d.o.o. Sarajevo 19.11.2012. 93.867,04 Službeni glasnik BiH 105/12
Nezavisni operator sistema u BiH Nabavka usluge održavanja korporativnog IT sistema NOSBiH-a Otvoreni LOGOSOFT d.o.o. Sarajevo 11.12.2012. 60.000,00 Službeni glasnik BiH 1/13
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Usluga pristupa internet mreži stalnom vezom kapaciteta 3 Mbit radnim danima Pregovarački LOGOSOFT d.o.o. Sarajevo 31.12.2012. 3.000,00 Službeni glasnik BiH 3/13
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 1: Nadogradnja postojeće Core Layer mrežne infrastrukture u primarnom data centru Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine Pregovarački LOGOSOFT d.o.o. Sarajevo 15.2.2013. 68.792,17 Službeni glasnik BiH 14/13
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 2: Nabavka rutera za potrebe sudova i tužilaštava u BiH Pregovarački LOGOSOFT d.o.o. Sarajevo 15.2.2013. 51.990,41 Službeni glasnik BiH 14/13
Parlamentarna skupština BiH Lot 2: ICT oprema Otvoreni LOGOSOFT d.o.o. Sarajevo 11.2.2013. 76.098,22 Službeni glasnik BiH 14/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Rekonstrukcija WAN mrežeJP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Otvoreni LOGOSOFT d.o.o. Sarajevo 6.2.2013. 657.286,07 Službeni glasnik BiH 16/13

LOGOSOFT d.o.o. u konzorciju

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
BH Telecom d.d. Sarajevo Upgrade i migracija komponenti Oracle Middleware platforme na 11g verziju Otvoreni INFO STUDIO d.o.o., LOGOSOFT d.o.o. Sarajevo 24.5.2013. 888.999,62 Službeni glasnik BiH 44/13