DEFTER-KOMERC d.o.o. Sarajevo

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Opština Centar Sarajevo Lot 3: Kancelarijski i potrošni materijal Otvoreni DEFTER-KOMERC d.o.o. Sarajevo Sarajevo 09.11.2010. 54.818,80 Službeni glasnik BiH 1/11
Agencija za privatizaciju FBiH Lot 1: Nabavka i sukcesivna isporuka kancelarijskog materijala za 2011. godinu Otvoreni DEFTER-KOMERC d.o.o. Sarajevo Sarajevo 19.1.2011. 28.919,20 Službeni glasnik BiH 15/11
Opština Novi Grad Sarajevo Dodatna nabavka i isporuka udžbenika za socijalno ugrožene učenike osnovnih i srednjih škola na području općine Novi Grad Sarajevo Pregovarački DEFTER-KOMERC d.o.o. Sarajevo Sarajevo 21.2.2011. 4.994,92 Službeni glasnik BiH 16/11
Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu Lot 1: Nabavka kancelarijskog i potrošnog materijala, tonera, ketridža, ribona za kopir aparat, štampači i faks aparat Otvoreni DEFTER-KOMERC d.o.o. Sarajevo Sarajevo 10.6.2011. 26.640,41 Službeni glasnik BiH 53/11
Opština Novi Grad Sarajevo Lot 1: Nabavka kancelarijskog materijala Otvoreni DEFTER-KOMERC d.o.o. Sarajevo Sarajevo 4.7.2011. 121.926,34 Službeni glasnik BiH 57/11
Opština Centar Sarajevo Lot 1: Papir Otvoreni DEFTER-KOMERC d.o.o. Sarajevo Sarajevo 17.10.2011. 39.512,00 Službeni glasnik BiH 84/11
Opština Centar Sarajevo Lot 2: Toneri i ketridži Otvoreni DEFTER-KOMERC d.o.o. Sarajevo Sarajevo 17.10.2011. 43.597,00 Službeni glasnik BiH 84/11
Opština Centar Sarajevo Lot 3: Kancelarijski i potrošni materijal Otvoreni DEFTER-KOMERC d.o.o. Sarajevo Sarajevo 17.10.2011. 74.229,20 Službeni glasnik BiH 84/11
Opština Novo Sarajevo Sukcesivna Nabavka kancelarijskog materijala i pribora Otvoreni DEFTER-KOMERC d.o.o. Sarajevo Sarajevo 11.11.2011. 127.706,65 Službeni glasnik BiH 94/11
Stručna služba za zajedničke poslove Kantona Sarajevo Lot 1: Nabavka i isporuka kancelarijskog materijala - papir i papirna konfekcija Otvoreni DEFTER-KOMERC d.o.o. Sarajevo Sarajevo 9.12.2011. 10.810,00 Službeni glasnik BiH 5/12
Stručna služba za zajedničke poslove Kantona Sarajevo Lot 2: Nabavka i isporuka kacnelarijskog materijala - toneri, ketridži, filmovi Otvoreni DEFTER-KOMERC d.o.o. Sarajevo Sarajevo 9.12.2011. 20.586,00 Službeni glasnik BiH 5/12
Stručna služba za zajedničke poslove Kantona Sarajevo Lot 3: Nabavka i isporuka kancelarijskog materijala - obrasci sa i bez sito štampe Otvoreni DEFTER-KOMERC d.o.o. Sarajevo Sarajevo 9.12.2011. 2.796,50 Službeni glasnik BiH 5/12
Stručna služba za zajedničke poslove Kantona Sarajevo Lot 4: Nabavka i isporuka kancelarijskog materijala - ostali kancelarijski materijal Otvoreni DEFTER-KOMERC d.o.o. Sarajevo Sarajevo 9.12.2011. 7.673,80 Službeni glasnik BiH 5/12
Opština Novi Grad Sarajevo Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe općine Novi Grad Sarajevo Otvoreni DEFTER-KOMERC d.o.o. Sarajevo Sarajevo 6.7.2012. 98.428,45 Službeni glasnik BiH 56/12
Služba za zajedničke poslove institucija BiH Lot 2: Nabavka higijenskih sredstava za profesionalnu upotrebu Otvoreni DEFTER-KOMERC d.o.o. Sarajevo Sarajevo 4.7.2012. 85.342,30 Službeni glasnik BiH 56/12
Općinski sud u Sarajevu Lot 1: Nabavka kancelarijskog papira Otvoreni DEFTER-KOMERC d.o.o. Sarajevo Sarajevo 9.5.2012. 68.000,00 Službeni glasnik BiH 64/12
Općinski sud u Sarajevu Lot 2: Nabavka tonera, ketridža i drumova Otvoreni DEFTER-KOMERC d.o.o. Sarajevo Sarajevo 9.5.2012. 190.000,00 Službeni glasnik BiH 64/12
Općinski sud u Sarajevu Lot 3: Ostali kancelarijski materijal Otvoreni DEFTER-KOMERC d.o.o. Sarajevo Sarajevo 9.5.2012. 42.000,00 Službeni glasnik BiH 64/12
Opština Centar Sarajevo Sukcesivna isporuka roba u 2013. godini - Toneri i ketridži Otvoreni DEFTER-KOMERC d.o.o. Sarajevo Sarajevo 29.1.2013. 22.883,00 Službeni glasnik BiH 14/13
Opština Centar Sarajevo Lot 3: Kancelarijski i potrošni materijal Otvoreni DEFTER-KOMERC d.o.o. Sarajevo Sarajevo 29.1.2013. 46.736,15 Službeni glasnik BiH 14/13
Stručna služba za zajedničke poslove Kantona Sarajevo Lot 1: Nabavka papira i papirne konfekcije Pregovarački DEFTER-KOMERC d.o.o. Sarajevo Sarajevo 23.5.2013. 14.113,75 Službeni glasnik BiH 42/13
Stručna služba za zajedničke poslove Kantona Sarajevo Lot 2: Nabavka i isporuka tonera, ketridža i filmova Pregovarački DEFTER-KOMERC d.o.o. Sarajevo Sarajevo 23.5.2013. 39.041,00 Službeni glasnik BiH 42/13
Stručna služba za zajedničke poslove Kantona Sarajevo Lot 3: Nabavka i isporuka obrazaca sa i bez sito štampe Pregovarački DEFTER-KOMERC d.o.o. Sarajevo Sarajevo 23.5.2013. 10.407,95 Službeni glasnik BiH 42/13
Stručna služba za zajedničke poslove Kantona Sarajevo Lot 4: Nabavka i isporuka ostalog kancelarijskog materijala Pregovarački DEFTER-KOMERC d.o.o. Sarajevo Sarajevo 23.5.2013. 13.385,60 Službeni glasnik BiH 42/13
Stručna služba za zajedničke poslove Kantona Sarajevo Lot 1: Ugovor o nabavci i isporuci kancelarijskog materijala za potrebe Kantona Sarajevo u II polugodištu 2013. godine Otvoreni DEFTER-KOMERC d.o.o. Sarajevo Sarajevo 7.8.2013. 18.880,00 Službeni glasnik BiH 64/13