Apis d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Vodovod d.o.o. Ljubinje Nabavka i instalacija pumpnog agregata i uređaja za hlorisanje vode Otvoreni Apis d.o.o. Trebinje 13.6.2011. 122.336,12 Službeni glasnik BiH 49/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Elektro-Hercegovina a.d. Trebinje Građevinski radovi za potrebe RJ Elektro-Ljubinje Ljubinje Otvoreni Apis d.o.o. Trebinje 1.12.2011. 6.713,00 Službeni glasnik BiH 7/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Elektro-Hercegovina a.d. Trebinje Lot 5: Nabavka građevinskog materijala za RJ Elektro-Ljubinje Ljubinje Otvoreni Apis d.o.o. Trebinje 1.12.2011. 4.069,00 Službeni glasnik BiH 29/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Elektro-Hercegovina a.d. Trebinje Lot 3: Građevinski radovi (iskopi) za RJ Elektro-Ljubinje, Ljubinje Otvoreni Apis d.o.o. Trebinje 29.5.2014. 8.975,00 Službeni glasnik BiH 52/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Elektro-Hercegovina a.d. Trebinje Lot 5: Nabavka građevinskog materijala za RJ Elektro-Ljubinje, Ljubinje Otvoreni Apis d.o.o. Trebinje 29.5.2014. 4.887,00 Službeni glasnik BiH 62/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje Razvod instalacije komprimiranog vazduha na HET 1 Otvoreni Apis d.o.o. Trebinje 10.12.2014. 49.087,50 SG 01/15
JU Vode Srpske Nabavka roba za održavanje pumpnih stanica i sistema za navodnjavanje u opštini Trebinje Otvoreni Apis d.o.o. Trebinje 14.8.2015. 35.117,00 SG 70/15