KODEKS d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo Lot 3: Ugovor za nabavku servera Otvoreni KODEKS d.o.o. Sarajevo 24.5.2011. 51.285,20 Službeni glasnik BiH 49/11
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 5: Prijenosni računari Otvoreni KODEKS d.o.o. Sarajevo 28.7.2011. 50.127,00 Službeni glasnik BiH 76/11
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 2: Mobile/video editing TV oprema Otvoreni KODEKS d.o.o. Sarajevo 3.10.2011. 122.088,00 Službeni glasnik BiH 84/11
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 1: Nabavka IP telefona i STB TOP BOX uređaja Otvoreni KODEKS d.o.o. Sarajevo 21.12.2011. 2.481.000,00 Službeni glasnik BiH 5/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nabavka notebook računara za potrebe Direkcije Društva, proizvodnih i distributivnih podružnica JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Otvoreni KODEKS d.o.o. Sarajevo 24.1.2012. 94.034,00 Službeni glasnik BiH 11/12
Ekonomski fakultet Sarajevo Realizacija faze II elektronske studentske kartice i evidencije nastave i pratećih aktivnosti za potrebe Ekonomskog fakulteta u sarajevu, a u cilju uspostavljanja elektronskog indeksa Pregovarački KODEKS d.o.o. Sarajevo 19.3.2012. 198.000,00 Službeni glasnik BiH 25/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 1: Nabavka računara kom 44 nabavka laptopa kom 2 nabavka notebook kom 4 nabavka LCD monitora kom. 10 nabavka servera kom. 1 Otvoreni KODEKS d.o.o. Sarajevo 15.3.2012. 59.084,63 Službeni glasnik BiH 27/12
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 3: Multifunkcionalni uređaji Otvoreni KODEKS d.o.o. Sarajevo 15.5.2012. 13.500,00 Službeni glasnik BiH 52/12
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 9: 3G Modemi Otvoreni KODEKS d.o.o. Sarajevo 21.6.2012. 1.275,00 Službeni glasnik BiH 52/12
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 6: IP Telefoni Otvoreni KODEKS d.o.o. Sarajevo 21.6.2012. 1.240.500,00 Službeni glasnik BiH 60/12
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 7: Dijelovi za štampače, dvije stavke Otvoreni KODEKS d.o.o. Sarajevo 6.7.2012. 4.805,25 Službeni glasnik BiH 62/12
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 1: Nabavka servera Otvoreni KODEKS d.o.o. Sarajevo 1.11.2012. 68.657,57 Službeni glasnik BiH 90/12
BH Telecom d.d. Sarajevo Nabavka SW licenci Otvoreni KODEKS d.o.o. Sarajevo 23.1.2013. 83.685,00 Službeni glasnik BiH 8/13
Centralna banka BiH Računari Otvoreni KODEKS d.o.o. Sarajevo 29.11.2013. 64.500,00 Službeni glasnik BiH 103/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nabavka monitora za potrebe JP EP BiH Otvoreni KODEKS d.o.o. Sarajevo 13.10.2014. 93.593,90 Službeni glasnik BiH 82/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Đurđevik d.o.o. - Đurđevik Lot 2- Nabavka monitora Otvoreni KODEKS d.o.o. Sarajevo 2.2.2015. 19.400,00 SG 15/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo LOT 1 - Nabavka računara za potrebe JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo Otvoreni KODEKS d.o.o. Sarajevo 20.11.2015. 518.274,70 SG 93/15